Чистий прибуток формула: Валовий прибуток, чистий дохід, виручка — основні фінансові показники підприємтсва

Содержание

Валовий прибуток, чистий дохід, виручка — основні фінансові показники підприємтсва

Визначити ефективність діяльності підприємства найчастіше буває не легко. Для цього застосовують різноманітні параметри та складні засоби розрахунків. Однак під час планування та аналізу поточної діяльності завжди використовуються головні фінансові показники: виручка, дохід та прибуток. Щоби застосувати їх для отримання важливої інформації та складання фінансових звітів, варто запам’ятати основну послідовність: доходи/виручка/валовий прибуток/операційний прибуток/прибуток до оподаткування/чистий прибуток. Уміння оперувати цими показниками значно полегшує аналітику фінансової діяльності компанії.

Що рахується, як виручка

Під терміном «виручка» розуміють усі фінансові надходження за надання послуг та реалізацію продукції підприємства. Незважаючи на тип надходжень (готівкові або безготівкові) гроші, отримані за виконані роботи або продаж товару, відносять до розділу виручки.

Цей показник є головним для розрахунку фінансових результатів діяльності компанії. Знаючи розмір виручки, не важко розрахувати маржинальність, рентабельність, середній чек та точку беззбитковості. Окрім того, його використовують для складання фінансових та податкових звітів.

Довідка! Виручку також називають товарообігом. Ці поняття не відрізняються за умови, що для визначення виручки застосовується метод нарахування. Іншими словами, вона не містить інших доходів. Але не варто плутати виручку з доходом. Адже останній показник може вміщувати, окрім надходжень за товари та послуги, іще прибутки від реалізації активів фірми.

Під час обчислення виручки не враховуються поточні витрати, які мали місце під час надання послуги або виробництва товарів. Під час обчислення треба мати на увазі, що виручка може бути нульовою або додатною. Від’ємний результат неприпустимий.

Додавши до суми виручки всі інші доходи та віднявши витрати, отримують показники чистого прибутку або збитку, якщо діяльність підприємства була не дуже вдалою.

Виручка від реалізації та гранична виручка: що це

Чиста виручка від реалізації продукції та послуг фірми — це всі надходження за виконані роботи та продані товари за винятком витрат на виробництво або надання послуги. Зазвичай діяльність виробника завершується на етапі доведення товару до споживача. Самостійна реалізація вважається ознакою того, що продукція відповідає суспільному попиту споживачів. Під час обрахування валової виручки враховуються всі грошові кошти, що надійшли на поточні рахунки підприємства за відвантажену продукцію.

Гранична виручка — це додатковий прибуток, отриманий підприємством у разі виробництва зайвої одиниці продукції.

Розрахунок виручки: формула

Розрахувати виручку можливо або методом нарахування, або касовим. У першому випадку до уваги береться сума, на яку фактично відвантажив продукцію виробник. Наприклад, якщо реалізовано товарів на 300 тис. гр., а до каси надійшло тільки 160 тис. грн (залишок товарів був реалізований із відстрочкою платежу), то виручкою буде вважатися саме 300 тис.

грн.

Розрахунок касовим методом дає можливість враховувати лише фактичні надходження коштів. Іншими словами, якщо відвантажено товарів на суму 300 тис. грн, а до каси надішло 350 тис. грн (контрагенти розрахувалися за попередні періоди), то виручкою вважаються 350 тис. грн.

Загальна формула розрахунку виручки виглядає так: вартість 1 одиниці товару чи послуги помножена на кількість реалізованої продукції чи виконаних робіт.

Як обчислити дохід

Поняття «дохід» набагато ширше, ніж «виручка». Окрім оплат за основною діяльністю, до нього відносять також будь-які надходження на рахунки підприємства: інвестиції, відшкодування, фінансова допомога, відсотки по депозитах тощо. Усе це враховується під час визначення доходів.

Що таке валовий дохід

У деяких випадках дохід може бути прирівняний до виручки, за умови, що інших надходжень, крім коштів за реалізацію товарів та послуг, не було. Якщо підприємство отримує виплати за оренду приміщень або інші прибутки, дохід буде більший, ніж виручка.

Однак якщо виручка не може бути нижче нуля, то від’ємний валовий дохід — цілком можливе явище. Таке відбувається, якщо підприємство не здатне покрити витрати на виробництво.

Чистий дохід

Чистий дохід підприємства — це кошти, які залишаються в розпорядженні компанії після сплати всіх податків. Для розрахунку потрібно скласти всі надходження компанії за звітний період за винятком сум, які будуть потрібні на сплату:

 • податку на додану вартість;
 • акцизного збору;
 • митного збору.
Чистий дохід: формула для розрахунку

Чистий дохід у балансі зображується на рахунках класу 7 «Доходи та результати діяльності». Винятком є рахунок 76, призначений для страхових виплат. Усі інші рахунки класу 7 необхідні для відображення доходів від різних видів діяльності.

Чистий дохід від реалізації продукції в балансі відображено на рахунку 70 та його субрахунках.

Розраховується показник за такою формулою: ЧД=ВД-ПДВ-ІПП

Розшифровка значень:

 • ЧД — чистий дохід;
 • ВД — валовий дохід;
 • ПДВ — податок на додану вартість;
 • ІПП — інші податкові платежі, які входять до вартості продукції, а також збори, які сплачуються за рахунок доходу.
Чистий дохід від реалізації продукції

Чистий дохід від реалізації продукції в балансі відображено на рахунку 70 та його субрахунках. За кредитом показують зростання доходу, а за дебетом — суми непрямих податків. Щоби розрахувати чистий дохід від реалізації продукції, формула наведена вище.

Чистий дисконтований дохід

Цей параметр також називають чистий приведений дохід. Необхідний інвесторам, аби оцінити загальний прибуток за вкладенням. Демонструє розмір грошових коштів, які очікує отримати інвестор після того, як окупляться інвестиційні витрати.

Щоби розрахувати чистий приведений дохід, потрібно від суми чистого грошового потоку відняти суму інвестиційного капіталу.

Валовий прибуток: що це

Валовий прибуток — це те, що залишається після вирахування витрат підприємства. Не варто плутати його з доходами, бо прибуток може бути не тільки значно нижчим, але й повністю відсутнім.

Валовий прибуток — найбільший показник.

Для його обчислення достатньо від доходу відняти собівартість, пов’язану з виробництвом продукції. Але отриманий результат ще не є коштами, якими можливо вільно розпоряджатися.

Як розрахувати прибуток: формула

На підприємстві є багато витрат, і всі потрібно врахувати, щоб отримати чистий прибуток. Окрім собівартості із доходів, віднімають поточні витрати компанії:

 • сплата комунальних послуг;
 • заробітна плата;
 • витрати на зберігання та доставку продукції;
 • ремонтні роботи;
 • знос обладнання.

Після проведення розрахунків отримують операційний прибуток. Це показник того, що у звітний період компанія успішно працювала й досягла своєї головної мети — отримала прибуток.

Далі для отримання показників чистого прибутку, яким підприємство може розпоряджатися за власним вибором, потрібно вирахувати податки.

Щоби вираховувати прибуток до оподаткування, формула не потрібна. Достатньо від операційного прибутку відняти суму інших витрат підприємства та додати інші доходи.

Чистий прибуток можна розрахувати, якщо від прибутку до оподаткування відняти амортизацію та суму податків.

Знаючи чистий прибуток, стає можливим визначити важливі для інвесторів показники EBIT та EBITDA.

Якщо в підприємства немає заборгованості, EBIT буде однаковим із прибутком до оподаткування. Але у випадку наявності зобов’язань для отримання EBIT потрібно до прибутку до оподаткування додати відсотки по кредитах за звітний період.

Наступним етапом є розрахунок EBITDA. За правильних попередніх розрахунків складності не буде. Достатньо до EBIT додати амортизацію.

Податок на прибуток: формула

Будь-яка компанія зобов’язана сплачувати податки. Одним із головних у цьому випадку є податок на прибуток. Якщо розрахунки здійснюються кожен квартал, то оплати треба перераховувати протягом 40 днів. Під час щорічних розрахунків у компанії є 60 днів після початку нового року. Порушення терміну оплати може призвести до впровадження штрафних санкцій.

Щоби встановити, яка сума податку на прибуток, формула також не знадобиться. Розмір виплат залежить від сфери діяльності компанії. Базова ставка для бізнесу становить 18 %. Страховим компаніям нараховується 3 % за умови загального страхування.

Незважаючи на те, що кожна фірма обчислює власні параметри для проведення аналізу діяльності, базові показники, наприклад: виручка, дохід та прибуток, необхідні в будь-якому випадку. Саме на них базується стратегічне планування розвитку компанії. Окрім того, без цих параметрів неможливе складання обов’язкової фінансової документації. Уміння адекватно розраховувати прибуток та відрізняти дохід від виручки є базовою навичкою не тільки для бухгалтера, але і для будь-якого керівника, зацікавленого в розвитку бізнесу.

5.6. Формування та розподіл чистого прибутку

Чистий прибуток — це прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків і є джерелом формування фонду споживання і фонду накопичення.

Розрахунок чистого прибутку згідно з формою звітності № 2 «Звіт про фінансові результати» здійснюється в кілька етапів, які відображені на рис. 5.7.

Введені поняття звичайна, надзвичайна діяльність охоплюють всі події, які можуть вплинути на фінансовий результат підприємства. До звичайної діяльності відносять будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, пов’язані з нею. До надзвичайної діяльності відносять діяльність, яка не очікується і не відбувається часто або регулярно. Це стихійне лихо, пожежа, аварії. Втрати від надзвичайних подій та їх покриття за рахунок страхового відшкодування враховуються у фінансових результатах.

Прибуток або збиток від фінансових операцій визначається як різниця між доходами від участі у капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів і фінансовими витратами, втратами та іншими витратами (рис. 5.8).

Прибуток (збиток) від фінансових операцій включає результати інвестиційної, фінансової та іншої діяльності підприємства протягом звітного періоду. В цьому розділі констатується факт отримання прибутку від цих видів діяльності. Особливості управління інвестиційною і фінансовою діяльністю відображаються в інших розділах.

Якщо в результаті звичайної діяльності підприємство отримало прибуток, то його сума зменшується на суму нарахованого податку. В разі зазнання збитку нарахований податок на прибуток додається до збитку.

Фінансовий результат від звичайної діяльності коригується на суму доходів, витрат та податку від надзвичайних подій.

Приклад

Розрахувати чистий прибуток підприємства за умови, що воно отримало прибуток від звичайної діяльності в обсязі 60 000 грн, який оподатковується за ставкою 25 %. У результаті техногенної аварії підприємство зазнало збитків на суму 45 000 грн. За рахунок страхового відшкодування підприємству компенсовані втрати в обсязі ЗО 000 грн. Розрахунок здійснюється поетапно.

Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування становить: 60 000 — 60 000 • 0,25 = 45 000 грн.

Сума невідшкодованих збитків: 45 000 — ЗО 000 = 15 000 грн.

Сума зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від надзвичайних подій: 15 000 • 0,25 = 3 750 грн.

Збитки від надзвичайних подій за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків: 15 000 — 3 750 = 11 250 грн.

Чистий прибуток: 45 000 — 11 250 = 33 750 грн.

Чистий прибуток підлягає розподілу залежно від цілей і завдань, які визначило саме підприємство. Механізм та пропорції розподілу прибутку значною мірою визначають інтереси учасників відтворюваного процесу і впливають на саму його ефективність. У зв’язку з цим конкретні форми і методи розподілу прибутку залежать від багатьох факторів. Це і форма власності, рівень технічного стану і розвитку підприємства, завдання оновлення асортименту, рівень прибутковості і фінансової стійкості, наявність кваліфікованого менеджменту та ін.

Кожен суб’єкт господарювання самостійно вирішує питання щодо встановлення пропорцій розподілу чистого прибутку. З боку держави передбачено регулювання процесу створення резервного фонду, а також певні стимули використання чистого прибутку на цілі технічного розвитку, поповнення оборотного капіталу та утримання об’єктів соціальної сфери. Можливі напрями розподілу чистого прибутку представлені на рис. 5.9.

Для перспективного розвитку підприємства першочергове значення має пропорція розподілу чистого прибутку на споживання і накопичення. У межах фонду споживання важливе значення для інвестиційної привабливості підприємства має пропорція його розподілу на фонд виплати дивідендів та інші фонди споживання.

Чистий прибуток — що це таке, визначення та поняття — 2021

Чистий дохід — це загальна сума грошей, яка включається до бюджету або активів суб’єкта господарювання, будь то державний чи приватний, фізична чи групова, з урахуванням витрат, пов’язаних з податками, комісіями та амортизаціями.

Чистий прибуток — дуже важливе поняття. Багато людей не розрізняють валовий дохід, реальний дохід, чистий дохід або номінальний дохід.

Іншими словами, чистий дохід — це загальна сума грошей, яка надходить на наш розрахунковий рахунок після дисконтування деяких змінних, які не передбачають справжнього доходу. У випадку з компанією це будуть гроші, які надходять у скриньку після вирахування податків та інших витрат. Наприклад, інтереси.

Види чистого доходу

Існує два типи чистого доходу, залежно від того, чи враховують вони інфляцію чи ні:

 • Чистий реальний дохід: Чистий реальний дохід — це чистий дохід після дисконтування рівня інфляції.
 • Чистий номінальний дохід: Чистий номінальний дохід — це чистий дохід без урахування рівня інфляції.

Ця різниця є принциповою. Перш за все тому, що якщо інфляція значно зросте, реальний дохід буде набагато нижчим за номінальний. Так би мовити, чистий реальний дохід є набагато більш реалістичною змінною.

Характеристики чистого доходу

Як ми вже вказували, цей тип доходу передбачає загальну суму отриманих грошей мінус пов’язані з цим витрати, що зменшують наш скоригований дохід. Таким чином, зручно знати, що, на відміну від валового доходу, ми повинні враховувати наступні змінні.

 • Податки
 • комісії
 • Інтереси
 • Кредити
 • Інші види супутніх витрат

Наприклад, якщо ми отримуємо дохід 1210 доларів і нам довелося застосувати ПДВ (21%). Цей податок насправді не відповідає нам. У такому випадку ми є лише посередниками між споживачем та Податковою службою.

Формула чистого доходу

Формула чистого доходу:

Чистий прибуток = Валовий дохід — Податки — Комісії — Відсотки — Кредити — О. Витрати

Зрештою, мова йде про дохід, який ми насправді маємо. Наприклад, якщо ми маємо валовий дохід, який дорівнює 1200 доларам США, і нам утримують 10% податків, наш чистий прибуток становитиме 1200 доларів мінус 10% (120 доларів США). Тобто 1080 доларів.

Різниця між валовою та чистою

Приклад чистого доходу

Припустимо, компанія продає машини. У ньому є три машини з такими даними:

Ціна розпродажу Ціна покупки Податки Ремонти Прибирання
Автомобіль 1 10.000 8.000 1.000 250 50
Автомобіль 2 20.000 12. 000 2.000 500 100
Автомобіль 3 15.000 16.000 1.500 300 75

В останній день місяця ваш начальник просить вас включити ваш валовий дохід у звіт про заробіток. Як ми вже говорили, ми не враховуватимемо нічого, крім грошей, які надходять у коробку.

Гроші, які надходять у коробку, були б результатом додавання продажних цін (навіть якщо вони нижчі за ціну придбання). Кінцевий результат дасть нам:

Загальний чистий прибуток = продаж автомобілів — податки — ремонт — прибирання

Загальний чистий дохід = (10000 + 20000 + 15000) — (1000 + 2000 + 1500) — (250 + 500 + 300) + (50 + 100 + 75) =

Чистий прибуток еквівалентний 39 225 дол. США. Ми не включаємо ціну придбання, оскільки в такому випадку ми говоримо не про чистий прибуток, а про прибуток.

Загальний дохід

Ви допоможете розвитку сайту, поділившись сторінкою з друзями

IRR (функція IRR)

У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію IRR.

Опис

Повертає внутрішню норму прибутковості для ряду грошових переміщень, представлених числами у значеннях. Ці грошові переміщення не мають бути рівномірними, якими вони були б для щорічного прибутку. Проте, грошові переміщення мають відбуватися з регулярними інтервалами, наприклад, щомісяця або щороку. Внутрішня норма прибутковості — це відсоткова ставка, отримана за інвестицію, що складається із виплат (від’ємні числові значення) і надходжень (додатні числові значення), що відбуваються з регулярними інтервалами.

Синтаксис

IRR(значення;[припущення])

Синтаксис функції IRR має такі аргументи:

 • Значення    Обов’язковий. Масив або посилання на клітинки, що містять числа, для яких потрібно обчислити внутрішню норму прибутковості.

  • Щоб обчислити внутрішню норму прибутковості, потрібні принаймні одне додатне числове значення й одне від’ємне числове значення.

  • Функція IRR використовує послідовність значень для визначення порядку здійснення грошових переміщень. Переконайтеся, що значення виплат і надходжень введено в потрібному порядку.

  • Якщо значення аргументу масиву або посилання містить текст, логічні значення або пусті клітинки, такі значення ігноруються.

 • Microsoft Excel для обчислення IRR використовується ітераційний метод. Починаючи з присутнього значення, IRR циклічно проходить обчислення, доки результат не найточніший у межах 0,00001 відсотка. Якщо засобу IRR не вдалося знайти результат, який працює після 20 спроб, #NUM! .

 • У більшості випадків для обчислення функції IRR не потрібний аргумент припущення. Якщо цей аргумент пропущено, його значення дорівнює 0,1 (10 відсоткам).

 • Якщо IRR надає #NUM! або результат наближається до очікуваного, спробуйте ще раз з іншим значенням для пригадування.

Примітки

Функція IRR тісно пов’язана з функцією NPV. Норма прибутку, що обчислюється функцією IRR, є процентною ставкою, що відповідає 0 (нулю) чистої поточної вартості. У наведеній нижче формулі показано зв’язок функції NPV із функцією IRR:

NPV(IRR(B1:B6),B1:B6) дорівнює 1,79E-09 [в межах точності обчислення функції IRR, це значення практично дорівнює 0 (нулю).]

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

-70 000 грн.

Початкова вартість компанії

12 000 грн.

Чистий прибуток за перший рік

15 000 грн.

Чистий прибуток за другий рік

18 000 грн.

Чистий прибуток за третій рік

21 000 грн.

Чистий прибуток за четвертий рік

26 000 грн.

Чистий прибуток за п’ятий рік

Формула

Опис

Результат

=IRR(A2:A6)

Внутрішня норма прибутковості інвестиції через чотири роки

-2,1 %

=IRR(A2:A7)

Внутрішня норма прибутковості через п’ять років

8,7 %

=IRR(A2:A4,-10%)

Щоб обчислити внутрішню норму прибутковості через два роки, потрібно ввести значення аргументу припущення (у цьому прикладі, -10 %).

-44,4%

Різниця між валовим і чистим доходом

Валовий, як випливає з назви, це вся сума, отримана суб’єктом господарювання від будь-якої діяльності, без надання ефекту відрахувань, таких як витрати. Валовий дохід означає суму, за якою дохід компанії замінює собівартість продукції. З іншого боку, чиста названа фактичною вартістю, що залишилася після здійснення відрахувань, таких як витрати. Таким чином, чистий дохід означає фактичний дохід, отриманий компанією після вирахування всіх витрат і збитків.

Терміни валовий дохід і чистий дохід дуже часто використовуються в бізнесі, бухгалтерському обліку та фінансовому контексті. Навіть у сфері оподаткування терміни однаково важливі, оскільки вони визначають оподатковуваний дохід фізичної або юридичної особи. Таким чином, людина повинна знати різницю між цими двома, для обробки фінансів краще.

Діаграма порівняння

Основа для порівнянняВаловий дохідЧистий прибуток
ЗначенняЗагальний дохід будь-якої особи або компанії без будь-яких відрахувань або витрат.Решта доходу, що надходить після вирахування різних витрат і податків з валового доходу.
РозрахунокПродажі — Вартість реалізованої продукції
Валовий дохід — (витрати + податки)
ВзаємозалежністьВаловий дохід не залежить від чистого доходу.Чистий дохід залежить від валового доходу.
СумаВисокийПорівняно менше
Відрахування витратОперативнийНеопераційний

Визначення валового доходу

Термін валовий дохід може бути використаний як для фізичної особи, так і для доходу компанії. Якщо говорити про валовий дохід фізичної особи, то це сума, яку він отримує з усіх джерел (заробітна плата, прибуток, приріст капіталу, дохід від оренди та будь-яка інша форма доходу, як пенсія, тощо).

Тепер, якщо говорити про валовий дохід компанії, то загальна сума всіх надходжень, отриманих компанією, за винятком різних витрат, що стягуються за виробництво та приведення товарів у поточне місце і стан. Це дохід без будь-яких коригувань та асигнувань.

Визначення чистого доходу

Термін чистий дохід також може бути використаний як для фізичної особи, так і для доходу компанії. Чистий прибуток фізичної особи — це сума, що залишилася після всіх відрахувань від валового доходу, але якщо ми обговорюємо чистий дохід компанії, то сума, що залишилася після зменшення всіх витрат (продаж і розподіл, офіс і адміністрація), відсотки, податки, збитки та інші асигнування (наприклад, дивіденди).

Це сума, що залишилася після всіх коригувань (тобто Положень). При цьому неоперативні доходи також включаються в дохід від оренди, прибуток від продажу активів.

Основні відмінності між валовим доходом та чистим доходом

Першочергові відмінності між валовим доходом і чистим доходом обговорюються таким чином:

 1. Сума доходу без зменшення будь-яких витрат — це валовий дохід. Сума, що залишилася після зменшення витрат, відома як чистий прибуток.
 2. Валовий дохід завжди перевищує чистий дохід.
 3. Чистий дохід надходить після всіх коригувань та асигнувань з валового доходу.
 4. Основна різниця між валовим і чистим доходом полягає в тому, що чистий дохід завжди залежить від валового доходу.
 5. Операційні витрати скорочуються з валового доходу, а неопераційні витрати зменшуються від чистого доходу.

Подібності

 • Допомагає у визначенні значних витрат бізнесу.
 • Повний аналіз прибутку підприємств.
 • На основі доходу
 • Розраховується за певний період

Висновок

Два типи доходів від бізнесу тісно переплітаються, оскільки чистий прибуток є частиною валового доходу. Для розрахунку чистого доходу розрахунок валового доходу є обов’язковим, і тому вони не суперечать один одному. Обидва мають свою актуальність на своєму місці, і обидва є частиною фінансового аналізу доходів від бізнесу. Ці два підрозділи розраховуються на певний фінансовий рік і корисні для порівняння. Ці два суб’єкти вигідні при аналізі того, наскільки ефективно і якісно виділяються різні ресурси компанії.

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2-к — Алгоритм заповнення форми

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

У статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т. ч. платежі від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів, з урахуванням відповідних вирахувань (п. 3.3 Методрекомендацій № 433):

обороти за Дт 701, 702, 703 в кореспонденції з Кт 791 за мінусом оборотів за Дт 791 в кореспонденції з Кт 704

Чисті зароблені страхові премії*

2010

У додатковій статті «Чисті зароблені страхові премії» страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду (п. 3.4 Методрекомендацій № 433)

Показник графи 3 рядка 2010 розраховується за формулою  (п. 33 Методрекомендацій № 476):

р. 2011 — р. 2012 — р. 2013 + р. 2014 (у разі заповнення всіх цих рядків)*

* формула наведена відповідно до змін, внесених до Методрекомендацій № 476 наказом Мінфіну від 15.04.2014 р. № 401

Премії підписані, валова сума*

2011

Премії, передані у перестрахування*

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума*

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій*

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 30 «Біологічні активи».

У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів.

Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває розмір джек-поту, не забезпечений сплатою участі у лотереї (п. 3.5 Методрекомендацій № 433).

У рядку 2050 відображаються: 

обороти за Кт 90 в кореспонденції з Дт 791

Дані в рядку 2050 вказуються в дужках

Чисті понесені збитки за страховими виплатами*

2070

У додатковій статті «Чисті понесені збитки за страховими виплатами» страховики відображають різницю між загальною сумою збитків за страховими виплатами та сумою відшкодування, що належить до отримання (отриманою) від перестраховика цих збитків (п. 3.6 Методрекомендацій № 433)

Валовий:
прибуток

2090

У статті «Валовий прибуток» зазначається валовий прибуток, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях (п. 3.7 Методрекомендацій № 433):

р. (2000 + 2010) – (2050 + 2070) (якщо значення додатне

збиток

2095

У статті «Валовий збиток» зазначається валовий збиток, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях (п. 3.7 Методрекомендацій № 433):

р. (2000 + 2010) – (2050 + 2070) (якщо значення від’ємне)

Дані в рядку 2095 вказуються в дужках

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань*

2105

У додатковій статті «Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань» страховики відображають дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) резервів довгострокових зобов’язань і відповідної частки перестраховиків, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств (п. 3.8 Методрекомендацій № 433)

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів*

2110

У додатковій статті «Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів» страховики наводять дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) інших страхових резервів, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств (п. 3.9 Методрекомендацій № 433) 

Зміна інших страхових резервів, валова сума*

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах*

2112

Інші операційні доходи

2120

У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

• дохід від операційної оренди активів;

• дохід від операційних курсових різниць;

• відшкодування раніше списаних активів;

• дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках;

• дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

• дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо (п. 3.10 Методрекомендацій № 433):

оборот за Дт 71 в кореспонденції з Кт 791

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю*

2121

У додатковій статті «Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю» відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.10 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 710 в кореспонденції з Дт 211, 212, 27, 100, 161, 163, 165

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у статті 2121 відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.10 Методрекомендацій № 433)

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції*

2122

У додатковій статті «Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції» відображається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (п. 3.10 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 710 в кореспонденції з Дт 23 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* 

2123 

У додатковій статті «Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування» відображається дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування, на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними (п. 21 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» доповнено новою додатковою статтею 2123 «Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування» відповідно до наказу Мінфіну від 08.02.2014 р. № 48

Адміністративні витрати

2130

У статті «Адміністративні витрати» відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства (п. 3.11 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 92 в кореспонденції з Дт 791  

Дані в рядку 2130 вказуються в дужках

Витрати на збут

2150

У статті «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), — витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо (п. 3.12 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 93 в кореспонденції з Дт 791

Дані в рядку 2150 вказуються в дужках

Інші операційні витрати

2180

У статті «Інші операційні витрати» відображаються: 

• собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

• відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»;

• втрати від знецінення запасів;

• втрати від операційних курсових різниць;

• визнані економічні (фінансові) санкції;

• відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)) (п. 3.13 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 94 в кореспонденції з Дт 791

Дані в рядку 2180 вказуються в дужках

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю*

2181

У додатковій статті «Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю» відображаються витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.13 Методрекомендацій № 433):

обороти за Дт 940 в кореспонденції з Кт 211, 212, 27, 100, 161, 163, 165

Дані в рядку 2181 вказуються в дужках

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.13 Методрекомендацій № 433)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції*

2182

У додатковій статті «Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції» відображаються витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (п. 3.13 Методрекомендацій № 433):

обороти за Дт 940 в кореспонденції з Кт 23 

Дані в рядку 2182 вказуються в дужках

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

У рядку 2190 відображається прибуток від операційної діяльності, який визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (п. 3.14 Методрекомендацій № 433):

р. (2090 +/- 2105 +/- 2110 + 2120) – р. (2130 + 2150 + 2180) або 
р. (2120 +/- 2105 +/- 2110) – р. (2095 + 2130 + 2150 + 2180) 
(якщо значення додатне

збиток

2195

У рядку 2195 відображається збиток від операційної діяльності, який визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (п. 3.14 Методрекомендацій № 433):

р. (2090 +/- 2105 +/- 2110 + 2120) – р. (2130 + 2150 + 2180) або
р. (2120 +/- 2105 +/- 2110) – р. (2095 + 2130 + 2150 + 2180) 
(якщо значення від’ємне)

Дані в рядку 2195 вказуються в дужках

Дохід від участі в капіталі

2200

У статті «Дохід від участі в капіталі» відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (п. 3.15 Методрекомендацій № 433):

оборот за Кт 72 

Інші фінансові доходи

2220

У статті «Інші фінансові доходи» відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) (п. 3.16 Методрекомендацій № 433):

оборот за Кт 73 

Інші доходи

2240

У статті «Інші доходи» відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; дохід підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства (п. 3.17 Методрекомендацій № 433):

оборот за Кт 74 

Дохід від благодійної допомоги*

2241

У додатковій статті «Дохід від благодійної допомоги» наводиться сума доходу, пов’язаного з благодійною допомогою, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість, дохід визнається у порядку, встановленому П(С)БО 15 «Дохід» (п. 3.17 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 745 в частині отриманої благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від ПДВ (Дт 483)

Фінансові витрати

2250

У статті «Фінансові витрати» відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати» (п. 3.18 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 95 в кореспонденції з Дт 792

Дані в рядку 2250 вказуються в дужках

Втрати від участі в капіталі

2255

У статті «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (п. 3.19 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 96 в кореспонденції з Дт 792

Дані в рядку 2255 вказуються в дужках

Інші витрати

2270

У статті «Інші витрати» відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства (п. 3.20 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 97 в кореспонденції з Дт 793

Дані в рядку 2270 вказуються в дужках

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті*

2275

У додатковій статті «Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті» наводиться сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, що визначається відповідно до П(С)БО 22 «Вплив інфляції» (п. 3.21 Методрекомендацій № 433)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

У рядку 2290 відображається прибуток до оподаткування, який визначається як  алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях (п. 3.22 Методрекомендацій № 433):

р. (2190 + 2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2250 + 2255 + 2270) або
р. (2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2195 + 2250 + 2255 + 2270)
(якщо значення додатне)

збиток

2295

У рядку 2295 відображається збиток до оподаткування, який визначається як  алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) (п. 3.22 Методрекомендацій № 433):

р. (2190 + 2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2250 + 2255 + 2270) або
 р. (2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2195 + 2250 + 2255 + 2270)
(якщо значення від’ємне)

Дані в рядку 2295 вказуються в дужках

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

У статті «Витрати (дохід) з податку на прибуток» відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток» (п. 3.23 Методрекомендацій № 433):

сума, відображена у звітному періоді за Кт 981 Дт 791 (витрати) або Дт 791 Кт 981 (доходи)

Витрати відображаються в дужках

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

У статті «Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування» відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації (п. 3.24 Методрекомендацій № 433):

вибірка по рахунках відповідних даних, що відображають фінрезультати від припиненої діяльності

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

У рядку 2350 відображається чистий прибуток, який розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування (п. 3.25 Методрекомендацій № 433):

р. (2290 +/- 2300 +/- 2305 + 2295) (якщо значення додатне)

збиток

2355

У рядку 2355 відображається чистий збиток, який розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування (п. 3.25 Методрекомендацій № 433):

р. (2290 +/- 2300 +/- 2305 + 2295) 
(якщо значення від’ємне)

Дані в рядку 2355 вказуються в дужках

Формула потребительского излишка – руководство, примеры, расчет

Как рассчитать потребительский излишек

Потребительский излишек – это экономическое измерение для расчета выгоды (т. е. излишка) того, что потребители готовы заплатить за товар или услугу, по сравнению с его рыночная цена. Формула потребительского излишка основана на экономической теории предельной полезности. Теория объясняет, что поведение в отношении расходов варьируется в зависимости от предпочтений людей. Поскольку разные люди готовы тратить по-разному на данный товар или услугу, создается излишек.Эта метрика используется в самых разных областях корпоративных финансов.

 

 

Формула потребительского излишка

Существует экономическая формула, которая используется для расчета потребительского излишка, беря разницу между самой высокой ценой, которую потребители заплатили бы, и фактической ценой, которую они платят.

Вот формула потребительского излишка:

Изучить все курсыПокупатель решил купить ноутбук с процессором 1,9 ГГц и 15-дюймовым экраном и готов потратить до 1000 долларов. Просматривая различные магазины электроники, она находит один за 600 долларов, который точно соответствует всем ее критериям (процессор 1,9 ГГц и 15-дюймовый экран), сэкономив 400 долларов по сравнению с тем, что она была готова потратить. 400 долларов — это ее потребительский излишек, который она теперь может сэкономить или потратить на другие товары или услуги.

 

Потребительский излишек в более широком масштабе

Кривые спроса очень ценны для измерения потребительского излишка с точки зрения рынка в целом.Кривая спроса на графике спроса-предложения изображает взаимосвязь между ценой продукта и объемом спроса на продукт по этой цене. В силу закона убывающей предельной полезности кривая спроса имеет отрицательный наклон. Заштрихованная оранжевым цветом часть на приведенном выше графике представляет потребительский излишек.

2

Расширенный потребительский избыток Pormula

 • QD = Количество потребовано в равновесии, где спрос и предложение равны
 • ΔP = PMAX — PD
 • PMAX = Цена, которую покупатель готов заплатить
 • Pd = Цена равновесия, когда спрос и предложение равны
 •  

  Излишек производителя

  На другой стороне уравнения находится излишек производителя. Как вы заметили на приведенной выше диаграмме, существует еще один экономический показатель, называемый излишком производителя, который представляет собой разницу между минимальной ценой, которую производитель готов принять за товары/услуги, и ценой, которую они получают.

  В идеальном мире может существовать равновесная цена, при которой и потребители, и производители имеют излишек (т. е. они оба находятся в лучшем положении, в отличие от ситуации, когда выигрывает только одна сторона).

   

  Практическое применение  

  На теоретическом рынке бутилированной воды покупатель готов платить 10 долларов за бутилированную воду, что является самой высокой ценой среди других покупателей.Большинство клиентов готовы платить только 5 долларов, что по совпадению является ценой, которая устанавливается, когда спрос точно соответствует предложению. При цене 5 долларов поставляется 20 бутылок, а потребительский излишек составляет 50 долларов. Это означает, что среди покупателей, купивших 20 бутылок воды, есть сбережения в размере 50 долларов, которые можно потратить на другие покупки.

   

   

  Дополнительные экономические ресурсы

  Мы надеемся, что это было полезным руководством по формуле потребительского излишка.Чтобы узнать о более важных экономических принципах, ознакомьтесь с нашими соответствующими статьями и руководствами ниже:

  • Неэластичный спросНеэластичный спросНеэластичный спрос — это когда спрос покупателя меняется не так сильно, как меняется цена. Когда цена увеличивается на 20%, а спрос снижается на
  • Вопросы для собеседования по экономикеВопросы для собеседования по экономикеНаиболее распространенные вопросы для собеседования по экономике. Для тех, кто прошел собеседование на должность аналитика в банке или другом учреждении, это
  • Стратегии торговли на рынке ФорексТорговля на рынке Форекс — Как торговать на рынке ФорексТорговля на рынке Форекс позволяет пользователям извлекать выгоду из повышения и обесценения различных валют. Торговля на Форекс включает в себя покупку и продажу валютных пар на основе относительной стоимости каждой валюты по отношению к другой валюте, из которой состоит пара.
  • Инвестирование для чайниковФинансы Финансовые статьи CFI разработаны как пособия для самостоятельного изучения важных финансовых концепций онлайн в удобном для вас темпе. Просмотрите сотни статей!

  3.6 Равновесие и рыночный излишек – принципы микроэкономики

  Цели обучения

  К концу этого раздела вы сможете:

  • Объясните равновесие, равновесную цену и равновесное количество
  • Понять, как спрос и предложение возвращают рынки к равновесию
  • Анализ влияния шоков спроса и предложения на рыночную цену и количество
  • Рассчитать рыночный излишек по кривым спроса и предложения

   

  (Источник: Ричард Хсу/Flickr/CC BY-ND 2.0)

  Кто устанавливает цену?

  Вы когда-нибудь были на оживленном углу улицы и видели ряд продавцов фаст-фуда, выстроившихся друг возле друга? Часто у продавцов практически нет брендинга, поэтому стенды относительно однородны. Как вы решаете, где купить? Предполагая, что качество выглядит примерно одинаково, вы можете выбрать самый дешевый вариант.

  Что насчет продавцов? Зная, что потребители будут покупать самый дешевый вариант, они не будут устанавливать свою цену выше, чем у конкурентов, и могут снизить цены, чтобы продать больше.Пока цена выше их затрат, все еще есть возможность подорвать конкуренцию. Это приведет к гонке на дно, пока цена не достигнет равновесного уровня.

  Кто устанавливает цену? При наличии множества различных фирм и потребителей ни один человек не может влиять на цену. Но в совокупности их действия определяют это. Это подводит нас к основному выводу этой главы: рыночная цена определяется взаимодействием между спросом и предложением.

  Равновесие  формально определяется как состояние покоя или равновесия из-за равного действия противоположных сил.В экономике такими силами являются спрос и предложение. Как мы увидим, когда спрос и предложение не сбалансированы, экономические силы будут действовать до тех пор, пока баланс не будет восстановлен.

  На рис. 3.6а показан конкурентный рынок хот-догов, где совокупный спрос отмечен синим цветом, а совокупное предложение — желтым цветом. По мере роста цены объем спроса на хот-доги падает, а объем предложения растет. На этой схеме есть два важных момента. Во-первых, это равновесное количество (Q E ) .Q E  это когда объем предложения равен объему спроса. Важно признать эту ценность и механизм, который ведет нас к ней. Существует только одна цена, которая соответствует равновесному количеству, и это равновесная цена (P E ). Остается вопрос, как нам прийти к равновесию? Давайте сначала рассмотрим, что происходит, когда цена слишком высока.

  Рисунок 3.6а

   

  Когда цена выше равновесной

  Что делать, если цена выше нашего равновесного значения? Как равные и противоположные силы вернут его в равновесие? Есть ряд причин, по которым цена может быть слишком высокой. Одним из распространенных примеров, который мы более подробно рассмотрим в Теме 4, является минимальная цена. Независимо от причины, на рис. 3.6b мы видим, что цена выше равновесной приведет к тому, что объем предложения превысит объем спроса. Это избыточное предложение также известно как излишек .  Слишком много продавцов, которых привлекает высокая цена, и недостаточно покупателей. Рассмотрим в этой ситуации продавца хот-догов Пола. Хотя Пол был бы рад получить высокую цену в 5 долларов от покупателей, которые покупают товар, он обнаружит, что не сможет продать все хот-доги, которые он готовит, поскольку производится 500 хот-догов, а продается только 100.Это приведет к потере продукта и избытку 400 хот-догов на рынке. Если бы продавцы были вынуждены остаться на этом рынке, количество поставляемого товара упало бы до 100, поскольку продавцы быстро сократили бы производство до того уровня, который покупатели готовы купить.

  Рисунок 3.6b

  Чтобы продать все свои хот-доги, Пол может начать предлагать хот-доги по более низкой цене, пока он не сможет продать все, что он производит. В этом случае у каждого продавца есть стимул снизить цену, поскольку (при прочих равных условиях) потребители будут покупать товар по самой низкой цене.Когда цена падает, происходят две вещи:

  • Происходит уменьшение количества предложения (движение по кривой предложения)
  • Происходит увеличение количества спроса (движение вдоль кривой спроса)

  Обратите внимание, что и спрос и предложение являются силами, возвращающими рынок к равновесию. Когда цена находится в равновесии на уровне 3 долларов, ни у одного продавца нет стимула снижать свою цену, поскольку это приведет к тому, что они продадут хот-доги себе в убыток.

  Когда цена ниже равновесной

  Что делать, если цена ниже равновесной? Это показано на рисунке 3.6c по рыночной цене $1.0. Когда цена слишком низкая, объем спроса превышает объем предложения. Этот избыточный спрос известен как дефицит .  В этой ситуации низкая цена вызывает избыток покупателей. Когда у нас есть дефицит, потребители, которые могут купить товар, счастливы, но из-за низкой цены будет произведено недостаточно, и не каждый потребитель получит хот-дог.

  Рис. 3.6c

  При цене 1 доллар требуется 500 хот-догов, но производится только 100 штук.Это означает, что есть много потребителей, которые готовы платить больше 1 доллара за хот-дог, но не могут его найти. Итак, как распределяются 100 хот-догов? Возможно, это будет в порядке живой очереди, но разочарованные потребители, скорее всего, начнут предлагать более высокую цену для киосков с хот-догами и превзойдут других потребителей. Это вернет цену к равновесному уровню. По мере роста цены происходят две вещи:

  • Происходит увеличение объема предложения (движение по кривой предложения)
  • Происходит уменьшение объема спроса (движение по кривой спроса)

  Опять же, и  спрос и предложение являются силами, которые возвращают рынок к равновесию.

  Потрясения внешнего рынка и равновесие

  В темах 3. 3 и 3.5 мы исследовали детерминанты спроса и предложения, а также влияние различных внешних потрясений на кривую спроса и предложения. Как эти потрясения повлияют на равновесие? Предположим, что цена гамбургера, заменителя хот-догов, повышается. В теме 3.3 мы узнали, что когда цена заменителя увеличивается, наш спрос на хот-доги будет увеличиваться. На рисунке 3.4d ниже мы видим первоначальные эффекты изменения спроса.(напомним, что сдвиг спроса изменяет отношение между количеством спроса и количеством предложения в каждой точке!)

  Рисунок 3.6d

  В то время как спрос и предложение находились в равновесии при Q E1  при начальной цене 3 доллара, сдвиг спроса вызвал Q D  > Q S . Как обсуждалось, это вызывает нехватку (см. левую часть рис. 3.6e). Как и раньше, равные и противоположные эффекты спроса и предложения вызовут движение вдоль кривой спроса и предложения, пока мы не вернемся к нашему равновесию в точке Q E2 (правая часть рисунка 3. 6д).

  Рисунок 3.6e

  Обратите внимание на влияние изменения спроса на наше общее равновесие. И равновесная цена, и количество теперь выше. Понимание этих конечных эффектов чрезвычайно важно для понимания модели спроса и предложения.

  Что делать, если две кривые сдвигаются?

  Мы рассмотрели отдельные эффекты изменений спроса и предложения, но что произойдет, если они изменятся одновременно? Предположим, что в дополнение к увеличению цены на гамбургеры происходит уменьшение количества киосков с хот-догами на рынке, что приводит к уменьшению предложения.Как эти два шока меняют наше равновесие? Эффекты показаны на рис. 3.6f.

  Рисунок 3.6f

  Два наших эффекта, увеличение спроса и уменьшение предложения, имеют свои собственные эффекты. Увеличение спроса приводит к увеличению как цены, так и количества, тогда как уменьшение предложения вызывает увеличение цены и уменьшение количества. Что это означает для нашего равновесия? Суммируя эти эффекты:

  Цена: Спрос вызывает увеличение на , Предложение вызывает увеличение на .

  Количество: Спрос вызывает увеличение , Предложение вызывает уменьшение .

  Если и предложение, и спрос вызывают рост цен, наши цены явно вырастут; однако изменение количества не так просто. Если одно изменение вызывает увеличение количества, а другое — его уменьшение, каков общий эффект? На рис. 3.6f кажется, что нет никакого изменения количества, но это потому, что два смещения изображены как равные и противоположные. В действительности, если мы не знаем величину смещения кривой, мы не можем много сказать об изменении количества.Другими словами, результирующее изменение количества неубедительно. На рис. 3.6g представлены результаты различных комбинаций смещений кривой.

  Рисунок 3.6g

  Помните, что лучший способ понять эти воздействия — это практика , а не запоминание.

  В этом разделе мы обрисовали важность использования излишка потребителя и излишка производителя для измерения чистых выгод для потребителей и производителей. Напомним, излишек потребителя — это разница между тем, что потребители готовы платить, и тем, что они фактически платят, тогда как излишек производителя — это разница между тем, что платят производителю, и предельными издержками производства.Часто мы хотим взглянуть на рынок целостно и рассчитать рыночный/частный излишек, меру чистых выгод, получаемых всеми участниками рынка. Это включает в себя наши потребительские излишки, излишки производителей и, как мы рассмотрим в Теме 4, государственные доходы/расходы.

  Для нашего рынка хот-догов, используя наше определение рыночного излишка излишка потребителя + излишка производителя + правительства, мы можем видеть на рисунке 3.6g, что рыночный излишек равен зеленой и желтой областям.

  Рисунок 3.6h

  Чтобы рассчитать рыночный излишек, просто найдите площадь заштрихованных областей.

  Площадь треугольника равна (основание х высота)/2.

  Потребительский излишек (зеленый) = (300 x 3)/2 = 450 долларов

  Излишек производителя (желтый) = (300 x 3)/2 = 450 долларов США

  Рыночный профицит = 450 долл. США + 450 долл. США = 900 долл. США

  Хотя суммирование излишка каждой стороны просто, если есть только потребители и производители, оно усложняется по мере того, как на рынок выходит все больше игроков. На рисунке 3.6i показан другой процесс. Поскольку кривая спроса является кривой предельной выгоды, она представляет предельные выгоды на каждом уровне количества. (Мы знаем, что это распределяется между потребителями и производителями). Следовательно, площадь под нашей кривой предельной выгоды представляет нашу общую рыночную выгоду. Точно так же кривая предложения является кривой предельных издержек и представляет предельные издержки на каждом уровне количества. Площадь под кривой предельных издержек представляет наши общие рыночные издержки.

  Рисунок 3.6i

  С нашими общими выгодами (синий) и нашими общими затратами (красный) мы можем легко определить наш общий рыночный излишек в зеленой области на рис. 3.6j ниже. Для расчета:

  Общая сумма пособий: $1350

  Общие выгоды соответствуют синей области на рис. 3.6i. Эта область состоит из прямоугольника размерами 300 x 3 доллара и треугольника с основанием 300 и высотой 3 доллара. Площадь равна (300 x 3 доллара) + (300 x 3 доллара)/2.

  Общая стоимость: 400 долларов США

  Общие затраты соответствуют красной области на рисунке 3.6и. Эта область состоит из треугольника с основанием 300 и высотой 3 доллара. Площадь равна (300 x 3$)/2.

  Общий профицит рынка: $900

  Общий излишек рынка можно рассчитать как общие выгоды – общие затраты. В качестве альтернативы мы можем рассчитать площадь между нашей предельной выгодой и предельными затратами, ограниченными количеством. Это эквивалентно нахождению разницы между предельными выгодами и предельными затратами на каждом уровне производства. На рис. 3.6j это зеленая область с основанием 6 долларов и высотой 300.

  Рисунок 3.6j

  Излишек рынка и эффективность

  Рыночный излишек, безусловно, является полезным способом измерения чистых выгод для участников рынка, но его также можно использовать для измерения эффективности. Сравнивая рыночный излишек в различных ситуациях, мы можем подтвердить, является ли равновесие эффективным. (Напомним, что эффективность — это ситуация, когда мы не можем улучшить положение одного человека, не ухудшив положение другого.) Имея это в виду, мы можем сделать вывод, что равновесие является эффективным, если оно максимизирует рыночный излишек.

  На рис. 3.6k у нас есть рынок, который производит 200 хот-догов, что на 100 меньше, чем наше равновесие. Это эффективно? Что ж, если мы посчитаем область, заштрихованную зеленым цветом ниже, мы обнаружим, что это 800 долларов, что на 100 долларов меньше, чем раньше. Просто увеличив производство до исходного уровня, мы улучшаем положение как потребителей, так и производителей, не ухудшая положение кого бы то ни было. Разница в зеленых областях на рис. 3.6j и рис. 3.6k называется Безвозвратная потеря , потому что это издержки общества из-за неэффективности.В целом рынок можно улучшить за счет увеличения количества.

  Рисунок 3.6k

  Сводка

  В этом разделе мы завершили построение нашей модели конкурентного рынка, объединив спрос и предложение. Равные и противоположные силы спроса и предложения приводят рынок к единой равновесной цене и количеству, которая обычно является самоподдерживающейся. Рассматривая потрясения, представленные в предыдущих разделах, мы увидели, что внешние события могут изменить наше равновесие, а комбинации потрясений иногда могут приводить к неоднозначным последствиям.Используя излишки потребителей и производителей, мы разработали критерий эффективности — рыночный излишек — который можно использовать для расчета безвозвратных потерь. Рыночный излишек и безвозвратные потери будут в центре внимания Темы 4, где мы рассмотрим влияние государственного вмешательства в магазин.

  Глоссарий

  Безвозвратные потери
  Издержки для общества, вызванные неэффективностью рынка, возникают, когда количество отличается от равновесного количества
  Равновесная цена
  цена, при которой количество спроса равно количеству предложения
  Равновесное количество
  количество, при котором объем спроса и объем предложения равны для определенного уровня цен
  Равновесие
  ситуация, когда объем спроса равен объему предложения; сочетание цены и количества, когда нет экономического давления со стороны излишков или дефицита, которое могло бы вызвать изменение цены или количества
  Превышение спроса
  при существующей цене объем спроса превышает объем предложения; также называется дефицитом
  Избыток
  при существующей цене объем предложения превышает объем спроса; также называется излишком
  Излишек рынка
  общее благосостояние общества, включая излишки производителя, излишки потребителей и государственные расходы
  Нехватка
  при существующей цене объем спроса превышает объем предложения; также называется избыточным спросом
  Излишек
  при существующей цене объем предложения превышает объем спроса; также называется избыточным предложением

   

  Упражнения 3.

  6

  1. Предположим, что при данном уровне некоторой экономической деятельности предельная выгода превышает предельные издержки. Рассматриваемый экономический агент (лицо, принимающее решения) может увеличить чистые выгоды за счет увеличения уровня деятельности, по какой из следующих причин?

  а) Общие затраты упадут больше, чем общие выгоды.
  b) Общие выгоды увеличатся больше, чем общие затраты.
  в) Ни а), ни б).
  г) либо а), либо б).

   

  2. Какое из следующих утверждений ВЕРНО?

  а) Излишек потребителя – это разница между минимальной суммой, которую потребитель готов заплатить, и той суммой, которую он или она фактически платит.
  b) Излишек производителя – это разница между суммой денег, которую платит продавец, и максимальной суммой, которую ему или ей необходимо заплатить.
  в) Рыночный излишек равен сумме излишка потребителя и излишка производителя.
  г) Все вышесказанное верно.

   

  Следующие ДВА вопроса относятся к приведенной ниже диаграмме кривой спроса и предложения.

  3. Равновесная цена на этом рынке равна:

  а) 6 долларов за единицу.
  б) 5 долларов за единицу.
  c) 4 доллара за единицу.
  d) 3 доллара за единицу.

   

  4. При цене $8 есть:

  а) Превышение спроса (дефицит) в размере 25 ед.
  б) Превышение спроса (дефицит) 15 ед.
  в) Избыток предложения (излишек) в размере 15 ед.
  г) Избыток предложения (излишек) в размере 25 ед.

   

  5. Какое из следующих утверждений об излишке потребителя и излишке производителя ВЕРНО?

  а) Излишек потребителя равен площади под кривой спроса.
  б) Излишек производителя равен площади под кривой предложения.
  c) Излишек производителя и потребителя равен цене, умноженной на количество.
  г) Ни одно из приведенных выше утверждений не верно.

   

  6. Рассмотрим приведенную ниже диаграмму кривой спроса и предложения.

  Если цена этого товара 6 долларов, то:

  а) Имеется избыточный спрос (дефицит), равный 210 ​​ед.
  б) Имеется избыточный спрос (дефицит), равный 140 ед.
  в) Имеется избыточное предложение (излишек), равное 210 ед.
  г) Имеется избыточное предложение (излишек), равное 140 ед.

   

  7. Принимая решение о том, сколько определенного товара купить, потребитель должен:

  а) Продолжайте покупать больше единиц, пока общие выгоды не сравняются с общими затратами.
  б) Всегда покупайте на дополнительную единицу, если ее предельная чистая выгода положительна.
  c) Продолжайте покупать больше единиц, если предельные издержки превышают предельную выгоду.
  г) Всегда покупайте на дополнительную единицу, если ее предельная выгода положительна.

   

  8. См. диаграмму спроса и предложения ниже.

  При равновесной цене на этом рынке излишек потребителя равен площади ___, а излишек производителя равен площади ____

  а) а + б; в.
  б) а; б + в.
  в) а + б; б + в.
  г) а+б+в; д + ж.

   

  9. Какое из следующих утверждений об излишках потребителей и производителей ВЕРНО?

  а) Излишек потребителя равен максимальной сумме, которую потребитель готов заплатить за товар, за вычетом того, что потребитель должен заплатить за товар.
  b) Излишек производителя равен сумме, полученной от продажи товара, за вычетом минимальной суммы, которую должен получить продавец, чтобы быть готовым продать товар.
  в) Оба варианта а) и б) верны.
  г) Ни а), ни б) не верны.

   

  Следующие ДВА вопроса относятся к приведенной ниже диаграмме спроса и предложения.

  10. Что из нижеследующего МОЖЕТ объяснить изменение предложения с S1 на S2.

  а) Увеличение затрат на производство товара.
  б) Уменьшение числа продавцов на рынке.
  в) Как а), так и б).
  г) Ни а), ни б).

   

  11. Если предложение равно S2, какая площадь соответствует рыночному излишку?

  а) а
  б) а + б.
  в) а + б + д.
  г) Нам нужно знать цену, чтобы определить рыночный излишек.

   

  12. Рассмотрим диаграмму спроса и предложения, нарисованную ниже.

  Предположим, что изначально спрос равен D1, но после изменения потребительских предпочтений спрос смещается к D2.Обратите внимание, что две кривые спроса параллельны. Какие из следующих утверждений верно?

  а) Спрос увеличивается на 30 единиц.
  б) Требуемое количество увеличивается на 30 единиц.
  c) Равновесное количество увеличивается на 30 единиц.
  г) Верно более одного из приведенных выше утверждений.

   

  13. Предположим, что равновесная цена товара X составляет 10 долларов, а равновесное количество — 60 единиц. Если цена товара X равна 4 долларам:

  .

  а) Требуемое количество будет меньше 60 единиц.
  б) Поставляемое количество будет более 60 единиц.
  c) Будет избыточный спрос на товар X.
  d) Будет избыточное предложение товара X.

   

  14. При прочих равных условиях уменьшение предельных издержек производства товара приведет к:

  а) Меньшее равновесное количество и более высокая равновесная цена.
  б) Меньшее равновесное количество и более низкая равновесная цена.
  c) Большее равновесное количество и более высокая равновесная цена.
  г) Более высокий равновесный объем и более низкая равновесная цена.

   

  Следующие ДВА вопроса относятся к диаграмме ниже.

  15. Равновесная цена ____ равновесное количество _____.

  а) 5 долларов; 30.
  б) 7 долларов; 30.
  в) 7 долларов; 40.
  г) 8 долларов; 40.

   

  16. Если предельные издержки производства этого товара увеличиваются на 3 доллара при каждом уровне выпуска, то новая равновесная цена будет _____.

  а) Недостаточно информации для расчета новой равновесной цены
  б) 3 доллара.
  в) 8 долларов.
  г) 10 долларов.

   

  17. Рассмотрим диаграмму спроса и предложения, нарисованную ниже.


  Чему равна равновесная цена на этом рынке?

  а) 8 долларов.
  б) 15 долларов.
  в) 30 долларов.
  г) 45 долларов.

   

  18. См. схему ниже.

  При цене $10 за единицу:

  а) Имеется избыточный спрос (дефицит), равный 45 ед.
  б) Имеется избыточное предложение (излишек), равное 45 ед.
  в) Имеется избыточный спрос (дефицит), равный 20 ед.
  г) Имеется избыточное предложение (излишек), равное 20 ед.

   

  19. Рассмотрим рынок апельсинов. Предположим, что оба следующих события происходят одновременно: (i) цена на яблоки (заменитель апельсинов) снижается; и (ii) засуха во всем мире снижает урожай апельсинов на 30%. Тогда на рынке апельсинов мы ожидаем:

  а) Равновесная цена на апельсины может как увеличиться, так и уменьшиться, но равновесное количество обязательно уменьшится.
  б) Равновесное количество апельсинов может как увеличиться, так и уменьшиться, но равновесная цена обязательно уменьшится.
  в) Равновесная цена на апельсины может как увеличиться, так и уменьшиться, но равновесное количество обязательно увеличится.
  г) Равновесное количество апельсинов может как увеличиться, так и уменьшиться, но равновесная цена обязательно увеличится.

   

  20. Предположим, что вслед за уменьшением предложения товара X мы наблюдаем снижение цены товара Y.Если никакие другие кривые не сместились, какой из следующих выводов мы можем сделать?

  а) Товар X является товаром низшего качества.
  b) Товары X и Y являются взаимодополняющими.
  c) Товары X и Y являются взаимозаменяемыми.
  г) Ничего из вышеперечисленного.

   

  21. В последние годы было несколько громких случаев заражения детских смесей, произведенных в Китае. В результате многие китайские родители покупают детские смеси, произведенные за пределами Китая. Что из следующего точно описывает вероятное влияние этого на цены детских смесей?

  а) Увеличение цены на детское питание, произведенное в Китае, и снижение цены на детское питание, произведенное за пределами Китая.
  b) Снижение цены на детское питание, произведенное в Китае, и увеличение цены на детское питание, произведенное за пределами Китая.
  c) Снижение цен как на детское питание, произведенное в Китае, так и на детское питание, произведенное за пределами Китая.
  d) Повышение цен как на детское питание, произведенное в Китае, так и на детское питание, произведенное за пределами Китая.

   

  22. См. диаграмму спроса и предложения ниже.

  Если предложение равно S1, в какой области представлен рыночный излишек?

  а) а
  б) а + б.
  в) а + б + д.
  г) Нам нужно знать цену, чтобы определить рыночный излишек.

   

  23. Предположим, что на рынке товара X (нормального товара) одновременно происходит следующее: (i) увеличиваются доходы потребителей и (ii) увеличивается цена на нефть (затраты на производство X). Какие из следующих утверждений верно?

  а) Равновесная цена товара X может как увеличиться, так и уменьшиться, но равновесное количество обязательно уменьшится.
  б) Равновесное количество товара X может как увеличиться, так и уменьшиться, но равновесная цена обязательно уменьшится.
  в) Равновесная цена товара X может как увеличиться, так и уменьшиться, но равновесное количество обязательно увеличится.
  г) Равновесное количество товара X может как увеличиться, так и уменьшиться, но равновесная цена обязательно увеличится.

   

  24. Рассмотрим приведенную ниже диаграмму спроса и предложения.

  Если предложение уменьшится с S1 до S2, в какой области изменится излишек ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

  а) б + в – е.
  б) а + б + в.
  в) б – е – д.
  г) в + ж + г + д.

   

  25. В недавних новостях сообщалось, что ОПЕК, как ожидается, сократит поставки нефти следующим летом. Лето традиционно является временем повышенного спроса на нефть из-за того, что многие семьи едут и летают в места отдыха. Каково будет совокупное влияние этих двух действий на летний рынок бензина?

  а) Увеличение равновесной цены и количества.
  б) Увеличение равновесной цены и непредсказуемое изменение равновесного количества.
  в) Непредсказуемое изменение как равновесной цены, так и количества.
  г) Непредсказуемое изменение равновесной цены и уменьшение равновесного количества.

   

  26. Рассмотрим кривые спроса и предложения, нарисованные ниже.

  При данном равновесном количестве, какая площадь представляет ИЗБЫТОК РЫНКА?

  а) Х + У + Z.
  б) Х + У.
  в) Х.
  г) Рыночный излишек отсутствует.

   

  27. Что из следующего НЕ МОЖЕТ привести к увеличению цены на конкурентном рынке для нормального товара?

  а) Увеличение дохода.
  б) Снижение цены дополнения к этому товару.
  в) Увеличение цены заменителя этого товара.
  г) Уменьшение заработной платы рабочих, производящих этот товар.

   

  28. Рассмотрим кривые спроса и предложения, показанные ниже.

  Какое из следующих утверждений верно?

  а) При цене Р3 существует избыточный спрос, равный расстоянию DE.
  б) При цене Р3 существует избыточный спрос, равный расстоянию ВЕ.
  в) При цене Р3 имеется избыточное предложение, равное расстоянию ВЕ.
  г) При цене P3 имеется избыточное предложение, равное расстоянию DE.

   

  29. Что из следующего НЕ МОЖЕТ привести к уменьшению равновесного количества проданного товара низшего качества?

  а) Увеличение цены заменителя товара.
  б) Увеличение доходов потребителей.
  в) Повышение заработной платы работникам, производящим товар.
  г) Повышение цены дополнения к добру.

   

  30. Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО?

  а) При конкурентном равновесии рыночный излишек максимален.
  б) При конкурентном равновесии предельная выгода для потребителей равна предельным издержкам для производителей.
  c) При конкурентном равновесии социальный излишек максимизируется, если нет внешних эффектов.
  г) При конкурентном равновесии можно улучшить положение хотя бы одного человека, не ухудшив положение других.

   

  31. В недавнем отчете Министерства здравоохранения Канады утверждалось, что существует сильная связь между потреблением стейков и сердечными заболеваниями. В то же время доходы канадских потребителей выросли. Если стейк является обычным товаром, то каков совокупный эффект на рынке стейка?

  а) Увеличение равновесной цены и количества.
  б) Увеличение равновесной цены и непредсказуемое изменение равновесного количества.
  в) Непредсказуемое изменение как равновесной цены, так и количества.
  г) Непредсказуемое изменение равновесной цены и уменьшение равновесного количества.

   

  Следующие ТРИ вопроса относятся к диаграмме ниже.

  32. Учитывая равновесное количество в 300 единиц, какие области представляют ИЗБЫТОК РЫНКА?

  а) а+б+в+г.
  б) а+б+в.
  в) а+в.
  г) а+б.

  33. Учитывая равновесное количество в 300 единиц, какие площади представляют собой ПРОИЗЛИШНИК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

  а) в+г.
  б) а+б.
  в) а+в.
  г) б+г.

  34. Учитывая равновесное количество в 300 единиц, какие области представляют собой ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИЗЛИШОК?

  а) в+г.
  б) а+б.
  в) а+в.
  г) б+г.

   

   

   

  Общий излишек

  Желаемой целью экономической системы является максимизация благосостояния общества. Делают ли это свободные рынки? Чтобы ответить на этот вопрос, покупатели должны получать выгоду от того, что они покупают, а продавцы должны получать выгоду от того, что они продают.Когда люди что-то покупают, они обычно платят меньше, чем они были готовы заплатить за товар или услугу: разница между ценой готовности платить и рыночной ценой составляет потребительский излишек . Точно так же продавцы могут продавать продукт по более высокой цене, чем их экономические затраты на производство продукта: разница между экономическими затратами и рыночной ценой составляет излишек производителя .

  Излишек потребителя = готовность платить цену – рыночная цена

  Излишек производителя = рыночная цена продажи – экономические издержки

  Чтобы измерить общее экономическое благосостояние, мы можем добавить излишек потребителя к излишку производителя, чтобы получить общий излишек.

  Общий излишек = Излишек потребителя + Излишек производителя

  Обратите внимание, что в приведенных выше уравнениях для излишка потребителя и излишка производителя уплаченная цена является общим термином для обоих. Поскольку уплаченная цена представляет собой положительный член излишка производителя и отрицательный член излишка потребителя, уплаченная цена аннулируется, что приводит к следующему уравнению для общего излишка:

  Общий излишек = Готовность платить цену — Фактическая цена покупки + Фактическая цена продажи – экономические издержки

  Общий излишек = готовность платить цену – экономические издержки

  Экономические издержки относятся не только к стоимости материалов и труда продавца, но также к альтернативным издержкам времени и усилий продавца.Следовательно, экономические издержки включают нормальную прибыль .

  Обратите внимание, что на приведенном ниже графике излишек потребителя = готовность людей платить минус фактическая рыночная цена, а излишек производителя = рыночная цена минус экономические издержки производства продавцов. Следовательно, общий излишек = общая площадь излишка потребителя плюс общая площадь излишка производителя.

  Излишек потребителя = площадь выше рыночной цены и ниже кривой спроса, а излишек производителя = площадь ниже рыночной цены, но выше кривой предложения.

  Если цена продукта выше рыночной, то излишек производителя увеличивается, но только за счет излишка потребителя. Если цена ниже рыночной, то потребители получают увеличенный потребительский излишек, но только за счет производителей. Конечно, это предполагает, что покупатели будут покупать все количество по более высокой цене или что производители будут производить требуемое количество по более низким ценам. Однако цена выше рыночной приведет к излишку, потому что цена выше той, которую готовы платить многие потребители, а если цена ниже рыночной, то будет создаваться дефицит, потому что при более низких ценах, производители готовы производить только то количество, которое меньше спроса.Таким образом, на самом деле дефицит и излишки уменьшают общий излишек. Таким образом, общий излишек максимален, когда цена равна рыночной равновесной цене.

  На конкурентных рынках только самые эффективные производители смогут производить продукцию по цене ниже рыночной. Следовательно, только эти продавцы будут производить продукт. Именно это приводит к наиболее эффективному распределению экономических ресурсов. Глядя на график, легко увидеть, что пока цена продукта ниже равновесной рыночной цены, увеличение количества продукта увеличивает общий излишек.Как только цена поднимается выше рыночной равновесной цены, общий излишек либо начинает уменьшаться, либо больше не увеличивается. Следовательно, общий излишек максимизируется при рыночной равновесной цене.

  Вот почему конкурентные свободные рынки распределяют ресурсы наиболее эффективно. Это также объясняет, почему экономика с централизованным планированием приводит к плохому распределению ресурсов, поскольку для этого требуется, чтобы центральные планировщики знали, каков излишек производителя и потребителя всего рынка для каждого продукта и услуги.Естественно, это невозможно, поэтому централизованно планируемая экономика крайне неэффективна.

  Сбой рынка и внешние эффекты

  Существует несколько факторов, вызывающих значительные отклонения от вышеприведенного идеализированного изображения общего излишка. Двумя наиболее важными факторами являются отсутствие совершенной конкуренции и внешние факторы.

  Обсуждение общего излишка предполагало, что рынки являются конкурентными. Однако в действительности многие рынки неконкурентны.Либо покупатели, либо продавцы могут иметь рыночную власть или способность влиять на рыночные цены в свою пользу. В этих случаях спрос и предложение достигают равновесия, которое благоприятствует держателям рыночной власти. Когда рынок отклоняется от совершенной конкуренции, говорят, что провал рынка . В случаях монополии, когда поставщик продукта имеет ценовую власть, поставщик может увеличить свой излишек производителя, взимая более высокую цену, чем равновесная цена, но этот увеличенный излишек производителя достигается за счет уменьшения излишка потребителя.В случаях монопсонии, когда покупатель обладает рыночной властью, покупатель может увеличить свой потребительский излишек за счет излишка производителя. Более того, несовершенная конкуренция приводит к безвозвратным потерям, поскольку некоторые потребители и фирмы не будут пользоваться преимуществами продуктов и услуг, являющихся предметом несовершенной конкуренции.

  Другое предположение состоит в том, что общий излишек измеряет только выгоду от самого товара. Он не учитывает внешних эффектов , которые представляют собой эффекты, создаваемые производством или потреблением продукта, которые также могут воздействовать на людей, не являющихся участниками рынка.Загрязнение — классический пример. Производство большинства товаров и услуг связано с загрязнением окружающей среды, что не учитывается в себестоимости продукции. Точно так же потребительский излишек может быть уменьшен за счет негативных эффектов внешних факторов, не связанных с выгодой от самого продукта. Поскольку внешние эффекты не имеют конкретного отношения к продукту, потребительский излишек не учитывает эти внешние эффекты. Например, загрязнение влияет не только на людей, которые не заинтересованы в продукте, но также влияет на производителей, которые поставляют продукт, и потребителей, которые покупают продукт.Эти отрицательные эффекты не учитываются ни в излишке потребителя, ни в излишке производителя и, следовательно, не учитываются в общем излишке.

  Несмотря на упрощающие допущения при анализе потребительского, производственного и совокупного излишка, эти экономические концепции предоставляют полезные инструменты в экономике благосостояния , которая является исследованием того, как экономика влияет на благосостояние общества, давая полезную информацию о том, как экономика работает на благо людей.

  Как рассчитать потребительский излишек (с примерами) — Zippia

  Понимание экономического спроса и предложения дает ценную информацию о любом рынке.Вы, вероятно, видели базовый график спроса и предложения, используемый для иллюстрации взаимосвязи между рыночной ценой продукта и количеством, требуемым потребителями.

  Рынок работает наиболее эффективно, когда выгоды как потребителей, так и производителей максимальны в точке равновесия, а ресурсы распределяются в соответствии со спросом, не вызывая дефицита или избытка.

  Экономисты часто определяют эффективность как точку, в которой ситуация одной стороны не может быть выгодной без каких-либо дополнительных затрат для другой стороны, потому что они уже работают с максимальной эффективностью по отношению друг к другу.

  И наоборот, если есть возможность принести пользу хотя бы одной стороне без дополнительных затрат на других, ситуация будет считаться неэффективной, поскольку одна или несколько групп не получают максимальных выгод, которые они должны получать.

  Излишек потребителя и излишек производителя являются важными частями уравнения. Рынки склонны к колебаниям, особенно потому, что потребители могут или хотят тратить деньги по разным ценам на тот или иной продукт или услугу. Здесь создается излишек.

  Что такое потребительский излишек?

  Основываясь на экономической теории предельной полезности, потребительский излишек представляет собой экономическую меру, рассчитывающую избыточную стоимость, которую потребители готовы платить за продукт или услугу по сравнению с фактической рыночной ценой.

  Для большей наглядности рассмотрим пример:

  Покупатель ищет новый телевизор. В частности, она хочет 42-дюймовый смарт-телевизор OLED, и она установила максимальный бюджет в размере 1300 долларов. К своей радости и удивлению, она находит телевизор, отвечающий всем ее требованиям, всего за 950 долларов.

  Эта разница в 350 долларов между тем, что она заплатила, по сравнению с тем, что она была готова потратить, является ее потребительским излишком, который она теперь может потратить на другие продукты, товары или услуги.

  Проще говоря, потребительский излишек — это когда вы думаете, что получили выгодную сделку, потому что заплатили меньше, чем ожидали.

  Как рассчитать потребительский излишек

  Глядя на график спроса и предложения, кривая спроса всегда будет иметь нисходящий наклон из-за закона убывающей предельной полезности.Мы можем измерить потребительский излишек по следующей базовой формуле:

  Излишек потребителя = Максимальная цена, которую готовы потратить – Фактическая цена

  В нашем предыдущем примере с телевизором мы видим, что потребительский излишек равен 1300 долларов минус 950 долларов, что дает нам в общей сложности 350 долларов нашего излишка.

  В более широком масштабе мы можем использовать расширенную формулу потребительского излишка:

  Излишек потребителя = (½) x Qd x ΔP

  • Qd = количество в равновесии, когда спрос и предложение равны

  • ΔP = Pmax – Pd

  • Pmax = цена, которую потребитель готов заплатить

  • Pd = равновесная цена, при которой спрос и предложение равны

  Если эта формула кажется смутно знакомой, то это потому, что мы на самом деле находим площадь треугольника потребительского излишка на графике спроса-предложения.Напоминаем, что формула для расчета площади треугольника: (½) x основание x высота.

  Но тогда почему формула потребительского излишка требует вычитания?

  Хороший вопрос. Имейте в виду, что высота треугольника, который мы ищем, не начинается с 0 на графике. Вместо этого он определяется расстоянием от равновесной цены до точки пересечения кривой спроса с вертикальной осью. Из-за этого наша высота будет разницей между этими двумя точками, а не значением самой верхней точки на оси.

  Давайте рассмотрим пример с использованием расширенной формулы.

  Покупатель готов потратить 8 долларов на новый энергетический напиток, но большинство клиентов готовы заплатить только 5 долларов, что является точкой равновесия, когда предложение соответствует спросу. При розничной стоимости 5 долларов компания поставляет в магазин 500 бутылок, чтобы удовлетворить спрос.

  Подстановка этих значений в нашу формулу дает нам (½) x 500 x (8–5 долл. США), что в сумме дает потребительский излишек в размере 750 долл., распределенный между покупателями, совершившими покупку по равновесной цене.Эти сбережения могут пойти на другие продукты и услуги.

  Что такое излишек производителя?

  Спрос и предложение находятся в равновесии, поэтому противоположная сторона уравнения приводит к излишку производителя, который представляет собой разницу между минимальной ценой, которую производитель готов принять за свои товары или услуги, и конечной ценой, которую он получает. Излишек возникает, когда рыночные цены превышают самую низкую цену, которую может принять производитель.

  Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понять излишек производителя.

  Производитель автомобилей решает выпустить в этом году 10 000 своих новейших спортивных моделей.

  За последние несколько лет стандартная цена продажи этого типа транспортных средств составляла 90 000 долларов США, но в этом году экономика стала сильнее, чем в прошлом, и многие потребители платят больше, в некоторых случаях до 150 000 долларов США с тех пор, как предложение ограничено, а спрос выше ожидаемого.

  Если покупатель автомобиля тратит на автомобиль 150 000 долларов вместо ожидаемых 90 000 долларов, разница в 60 000 долларов является излишком производителя.

  Проще говоря, излишек производителя возникает, когда производитель получает больше дохода, чем ожидалось, за товар или услугу.

  Как рассчитать излишек производителя

  Если посмотреть на график спроса-предложения, кривая предложения всегда будет иметь восходящий наклон из-за закона возрастающей отдачи. Мы можем рассчитать излишек производителя по этой формуле:

  Излишек производителя = Общий доход – Общие затраты

  Понятно, что производители не могут получать прибыль, если они не в состоянии возместить хотя бы предельные издержки, затраченные на производство и транспортировку своей продукции.Свободный рынок обладает естественным эффектом «тяни-толкай», который не позволяет ни потребителю, ни производителю полностью диктовать цены.

  Однако некоторые предприятия могут воспользоваться ценовой дискриминацией для увеличения прибыли компании.

  Ценовая дискриминация

  Эта стратегия продаж включает в себя установление разных цен на одни и те же товары или услуги на основе оценки бизнеса максимальной суммы, которую, по их мнению, клиент готов заплатить.

  Например, предположим, что вы хотите арендовать дом на пляже на неделю.В этом случае один и тот же дом будет стоить намного дороже, если вы сдаете его в разгар туристического сезона, а не в межсезонье, когда арендатор отчаянно пытается не допустить, чтобы дом пустовал.

  Большинство брендовых товаров знают, что в имени заключена сила, и люди готовы платить гораздо больше, чтобы быть «на бренде», а не покупать более дешевую, почти идентичную альтернативу без известного логотипа.

  Авиакомпания

  также известна ценовой дискриминацией. Они знают, что люди готовы платить больше за удобство.

  Поскольку спрос на ранние утренние и ночные рейсы меньше, авиакомпания может по-разному оценивать тарифы в зависимости от времени суток, даже несмотря на то, что стоимость полета и заправки самолета из пункта назначения А в пункт назначения Б не собирается измениться. Это называется эластичностью спроса.

  Что такое социальный излишек?

  Социальный излишек, также называемый экономическим излишком или совокупным излишком, представляет собой сумму излишка потребителя и излишка производителя. При рассмотрении графика спроса-предложения общественный излишек представляет собой общую площадь между кривой предложения, кривой спроса и точкой равновесия.

  Безвозвратная потеря, возникающая, когда экономика производит неэффективное количество, называется потерей общего излишка.

  Когда рынок работает с оптимальной эффективностью, невозможно увеличить потребительский излишек без уменьшения излишка производителя, а также невозможно увеличить излишек производителя без снижения потребительского излишка.

  Общий излишек больше при равновесном количестве и цене, чем он был бы при любом другом количестве и цене.

  Как минимальные и максимальные цены влияют на рынок?

  Здоровый рынок способен адаптироваться и естественным образом установить точку равновесия, которая уравновешивает цену и количество.Установление минимальной или максимальной цены не позволяет рынку приспособиться к идеальной точке равновесия и максимальной эффективности, а также передает часть потребительского излишка производителям и наоборот.

  Верхний предел цены — это максимальная цена, которую производитель может взимать с потребителей в обмен на товар или услугу.

  Влияние государства на рынок наркотиков — отличный пример установления потолка цен. Допустим, фармацевтическая компания создала новый жизненно важный препарат.Равновесие рыночных цен, если его оставить свободному рынку без каких-либо ограничений, составило бы 800 долларов, при этом ожидается, что 50 000 человек будут использовать это лекарство в месяц.

  Но правительство хочет сделать лекарство более доступным, поэтому устанавливает потолок цен на уровне 500 долларов.

  Итак, что происходит?

  Во-первых, фармацевтическая компания собирается производить меньшее количество продукта. Их предложение будет отражать линию потолка цены на графике, а не точку рыночного равновесия.Это уменьшает социальный излишек и увеличивает безвозвратные потери. По сути, деньги выбрасываются, не принося никому пользы.

  Кроме того, часть излишков производителя в конечном итоге передается потребителям, поэтому потребители в основном предпочитают установление потолка цен. Однако выигрыш для потребителей меньше, чем потери для производителей, т. е. безвозвратные потери. Рынок работает не так эффективно, как мог бы.

  Минимальная цена — это самая низкая цена, которую можно платить за товары или услуги на законных основаниях.

  Например, городские власти обеспокоены тем, что исторический театр обанкротится. Он имеет давнюю традицию развлекать общество, предоставляя местным музыкантам и актерам место для выступлений. Правительство решает установить минимальную цену билета на спектакли в размере 10 долларов.

  В результате более высокой цены билета спрос на билеты падает. Театр продавал 1500 билетов по 7 долларов в точке равновесия, но теперь они продают 1100 билетов по 10 долларов.Хотя минимальная цена привела к тому, что часть потребительского излишка была передана производителю, поэтому производители часто отдают предпочтение минимальной цене, рынок по-прежнему сталкивается с общей безвозвратной потерей.

  Последние мысли

  Рынок изменчив. Когда ему разрешено действовать свободно, потребители и производители склонны толкать и тянуть до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие и рынок не сможет регулировать спрос и предложение с максимальной эффективностью.

  Понимание основ спроса и предложения; потребитель, производитель и общественный излишек; ценовая дискриминация; чистые издержки; ценовые потолки; и минимальные цены имеют решающее значение для принятия всесторонних бизнес-решений о количестве и ценообразовании.

  Никогда не упускайте подходящую для вас возможность.
  Начать

  Программа

  PURE расширяет возможности домовладельцев дорогостоящих домов с дополнительными и избыточными линиями…

  WHITE PLAINS, NY — 13 июня 2019 г. — PURE Programs сегодня объявила о расширении в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме и Джорджии, предоставляя владельцам дорогостоящих, более домов риска в этих штатах доступ к исключительному опыту страхования и более широкому страховому покрытию, чем обычно можно найти на рынке Excess & Surplus (E&S). Программы PURE предлагают лучшую в своем классе обработку претензий и упреждающее управление рисками, а также более широкий охват, специально разработанный для владельцев дорогих домов. При детальном подходе к ценообразованию клиенты с более благоприятными характеристиками риска получат более конкурентоспособные цены. Кроме того, брокеры работают напрямую со специализированными андеррайтерами PURE Programs с высоким собственным капиталом, а также с современными системами котировок и администрирования PURE Programs.

  По всему региону программы PURE будут предлагать покрытие для домов со стоимостью восстановления от 1 до 50 миллионов долларов США, которые не соответствуют требованиям для допуска к страховому покрытию из-за местоположения, отрицательной высоты, предыдущих убытков, арендной платы или по другой причине.Программы PURE также предлагают страховое покрытие чрезмерного наводнения 1 , ювелирных изделий, предметов изобразительного искусства и других предметов коллекционирования по одобрению, а также страхование рисков строителей для строящихся или реконструируемых домов 2 .

  Особенности программ PURE включают:

  Более широкое покрытие, специально разработанное для удовлетворения потребностей владельцев дорогостоящих домов : Программа PURE Programs включает расширенное покрытие стоимости замены, которое обеспечивает до 200% страхового лимита. для убытков, не связанных с ветром, и до 125% от страхового лимита для убытков, связанных с ураганом или названным штормом, если стоимость восстановления после ущерба окажется больше, чем лимит страхования, указанный на странице деклараций; отказ от франшизы за все прочие риски в случае крупного убытка; и надбавка на предотвращение убытков, помогающая покрыть расходы на принятие мер по предотвращению повторения убытков.

  Исключительное обслуживание для лиц с домами повышенного риска: Клиенты PURE Programs имеют доступ к услугам на уровне консьержа, включая, но не ограничиваясь: лицензированный внутренний аджастер, а это значит, что они часто рассказывают свою историю один раз, и процесс урегулирования начинается сразу.

 • Консультации по управлению рисками: Собственная команда менеджеров по управлению рисками помогает определить правильную сумму страхового покрытия, реализовать все премиальные кредиты, на которые имеют право клиенты, и посоветовать, какие шаги могут предпринять клиенты для защиты своего дома.
 • Адвокаты участников: Команда профессионалов предоставляет услуги консьержа до, во время и после подачи претензии.
 • Возможности реагирования на катастрофы: когда прогнозируется катастрофа, в район направляется группа вместе с аварийным оборудованием и припасами. Заключены контракты с лесоводами и реставрационными фирмами, резервируя их исключительно для страхователей, что значительно сокращает или устраняет время ожидания.
 • Просто и эффективно: Клиенты регистрируются в плане ежеквартальных платежей с прямым выставлением счетов бесплатно, а документы политик доступны сразу же после связывания полиса.
 • Более эффективный процесс для брокеров: В дополнение к уверенности в том, что их клиенты лучше обслуживаются, брокеры получают выгоду от специальных андеррайтеров E&S, онлайн-котировок для более быстрого оборота, загрузки агентства, прямого процесса выставления счетов и обработки избыточных строк. ‘ налоги и сборы.

  «Программы PURE быстро и оперативно реагируют и предлагают более широкое покрытие, в котором нуждаются наши клиенты с домами стоимостью в несколько миллионов долларов, и, что более важно, я полностью уверен, что наши клиенты будут исключительно хорошо обслужены, если они подадут иск», — сказал он. Маргарет Энн Пайберн, исполнительный вице-президент Cobbs Allen.

  Помимо побережья Мексиканского залива и Джорджии, программы PURE также доступны во Флориде, Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Северной Каролине и Южной Каролине. Лицензированным брокерам P&C в этих штатах не нужно иметь лицензию E&S, чтобы представить бизнес-программы PURE.

  Чтобы узнать больше о программах PURE, посетите веб-сайт http://www.pureinsurance.com/programs.

  1 Экстренное покрытие наводнений недоступно в Луизиане.

  2 Страхование строительства и ремонта недоступно в Техасе.

  О программах PURE

  PURE Programs — это управляющий генеральный андеррайтер, специально разработанный для успешных людей и семей, которым требуется неприемлемое решение, и предлагает непревзойденный опыт как для розничных производителей, так и для страхователей. Полисы написаны независимыми страховыми партнерами, которые имеют рейтинг A или выше по финансовой устойчивости A.M. Лучший. PURE Programs, LLC имеет лицензии производителя в некоторых, но не во всех штатах. Требуются проверенные усердные усилия. Эта литература носит только описательный характер.Покрытие зависит от языка полиса в том виде, в котором оно было выдано, и может быть доступно не во всех юрисдикциях. Правила, установленные PURE Programs, не предоставляют преимуществ членства в программе Privilege Underwriters Reciprocal Exchange, включая сберегательные счета подписчиков. Лицензия Калифорнии № 0L59097.

  NRS: ГЛАВА 694C — НЕПРЕРЫВНЫЕ СТРАХОВЫЕ

  [Ред. 21.12.2019 3:23:39 PM—2019]

  ГЛАВА 694C — НЕПРЕРЫВНЫЕ СТРАХОВЩИКИ

  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  NRS 694C.010 Определения.

  NRS 694C.020 Филиал компания определена.

  Агентство NRS 694C.030 кэптивный страховщик определен.

  NRS 694C.035 Чужой кэптивный страховщик определен.

  Ассоциация NRS 694C.040 определенный.

  Ассоциация NRS 694C.050 кэптивный страховщик определен.

  Филиал NRS 694C.053 бизнес определен.

  Филиал NRS 694C.055 кэптивный страховщик определен.

  Филиал NRS 694C.057 определены операции.

  NRS 694C.060 В плену страховщик определил.

  NRS 694C.070 Комиссар определенный.

  NRS 694C.075 Контролируемый определение неаффилированного бизнеса.

  Отдел NRS 694C.080 определенный.

  NRS 694C.085 Бездействующий кэптивный страховщик определен.

  Член

  NRS 694C.090 организация определена.

  NRS 694C.100 Взаимная страховщик определил.

  NRS 694C.110 Родительский определенный.

  Участник NRS 694C.113 определенный.

  Участник NRS 694C.115 договор определен.

  NRS 694C.117 Защищено ячейка определена.

  NRS 694C.120 чистый кэптивный страховщик определен.

  NRS 694C.130 Обратный страховщик определил.

  NRS 694C.140 Аренда кэптивный страховщик определен.

  NRS 694C.141 Риск определена группа хранения.

  NRS 694C.143 Спонсор определенный.

  NRS 694C.147 При поддержке кэптивный страховщик определен.

  NRS 694C.149 Государственная грамота определена группа удержания риска.

  NRS 694C.150 Склад страховщик определил.

  NRS 694C.155 Применимость главы 696B НРП к спонсируемым кэп-страховщик.

  NRS 694C.160 Применимость других положений.

  NRS 694C.170 Правила.

  NRS 694C.180 Формирование кэптивного страховщика.

  NRS 694C.190 Имя.

  NRS 694C.195 Формирование спонсируемого кэптивного страховщика.

  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

  NRS 694C.200 Авторизация подать заявку на получение лицензии при определенных обстоятельствах; лицензия, необходимая для осуществления страхования; штраф.

  NRS 694C.210 Применение: Требование; содержание.

  NRS 694C.215 При поддержке кэптивная страховая компания обязана предоставить определенную информацию Уполномоченному.

  Сборы NRS 694C.220 для применения; Комиссар уполномочен сохранить профессиональные услуги; Стоимость услуг.

  NRS 694C.230 Выдача лицензии; ежегодное продление; сборы.

  NRS 694C.240 Страховщик приложить бизнес-план с заявлением о выдаче и переоформлении лицензии; обновления к бизнес-плану.

  NRS 694C.250 Капитал требуется: Сумма; форма; Уполномоченный уполномочен предписывать дополнительные требования; аккредитив; использование избыточной записки.

  Сертификат

  NRS 694C.259 покоя: применение; полномочия и обязанности держателя сертификата; обновление; сдаваться; отзыв; правила.

  NRS 694C.270 Подвеска или отзыв лицензии: Основания; слушания.

  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  NRS 694C.300 Авторизованный и запрещенные виды страхования.

  Совещания NRS 694C.310 совета директоров; дополнительные требования к страхованию сделки.

  План NRS 694C.320 на выплату дивидендов; правила.

  NRS 694C.330 Оплата дивидендов и чрезвычайных дивидендов.

  Соответствие NRS 694C.340 с требованиями, касающимися инвестиций; кредит материнской или дочерней компании при определенных обстоятельствах.

  NRS 694C.350 Перестрахование; кредит для резервов по рискам или части рисков при определенных обстоятельствах; план компенсации работникам считается перестрахованием при определенных обстоятельствах.

  NRS 694C.360 Использование страхования кэптивного страховщика для удовлетворения требований, касающихся страхования на транспортных средствах, подпадающих под действие Транспортного управления Невады или Управления такси запрещенный; исключение.

  NRS 694C.370 Страховщик не требуется вступать в рейтинговую организацию.

  NRS 694C.380 Страховщик запрещено присоединяться или вносить вклад в назначенный пул рисков или страхование фонд гарантирования неплатежеспособности.

  NRS 694C.382 Объединение активы для инвестиций.

  Безопасность NRS 694C.384 для операций филиала.

  NRS 694C. 386 Чужой кэптивный страховщик; выдача сертификата; Регистрация.

  Отчеты NRS 694C.388 и заявления страховщика-иностранца.

  NRS 694C.389 Зарегистрировано государством Группа удержания риска: Требования.

  NRS 694C.390 Зарегистрировано государством группа удержания риска: обязательные документы.

  NRS 694C.392 Зарегистрировано государством группа удержания рисков: Совет директоров; ревизионная комиссия.

  АДМИНИСТРАЦИЯ

  NRS 694C.400 Представление годовой отчет о финансовом состоянии и ревизии Уполномоченному; правила обозначение формы; альтернативная дата подачи годового отчета; штрафы за невыполнение соблюдать или делать ложные заявления.

  NRS 694C.410 Обследование комиссаром; Уполномоченный, уполномоченный на получение профессиональных услуг; Стоимость экспертизы.

  NRS 694C.415 Экзамены: Филиал кэптивного страховщика; иностранный пленный страховщик.

  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

  NRS 694C. 450 Налоги на премии; внесение части налогов на счет регулирования и Надзор за кэптивными страховщиками; депозит остатка налогов в Генеральном штате Фонд.

  NRS 694C.455 Налоги по премиям отраслевого кэптивного страховщика.

  Учетная запись NRS 694C.460 для регулирования и надзора за кэптивными страховщиками: создание; депозиты; трансферты агентству экономического развития; административные расходы; перечисления в Государственный общий фонд; ордера государственного контролера на получение Счет.

  _________

  _________

  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  NRS 694C.010  Определения. Так как используемые в этой главе, если контекст не требует иного, слова и термины определено в NRS 694C.от 020 до 694C.150, включительно, имеют значения, приписываемые им в этих разделах.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3207; A 2005 г., 2151; 2015 г., 3508; 2017, 73; 2019, 1709)

  NRS 694C.020  Определена аффилированная компания. Аффилированный компания означает компанию в той же корпоративной системе, что и ее материнская компания или участник организации в силу общей собственности, контроля, эксплуатации или управления.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3207)

  NRS 694C.030  Кэптивное страховое агентство определено.Агентство кэптивный страховщик означает кэптивного страховщика, который находится в собственности или прямо или косвенно контролируется страховым агентством или брокерской компанией и страхует только риски полисы, размещенные агентством или брокерской компанией или через них.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3207; A 2005 г., 2151)

  NRS 694C.035  Определена кэптивная страховая компания для иностранцев. Иностранец кэптивный страховщик означает любую страховую компанию, созданную для ведения страхового бизнеса. для своих родителей и аффилированных лиц и имеет лицензию в соответствии с законодательством иностранца юрисдикция, которая устанавливает законодательные или нормативные стандарты, приемлемые для Уполномоченный по компаниям, занимающимся страхованием в таких юрисдикция.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2147)

  NRS 694C.040  Ассоциация определена. Ассоциация означает юридическое лицо, состоящее из двух или более корпораций, с ограниченной ответственностью компаний, товариществ, ассоциаций или других форм коммерческих организаций.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3207; A 2005 г., 2151)

  NRS 694C.050  Определена кэптивная страховая ассоциация. Ассоциация кэптивный страховщик – кэптивный страховщик, который страхует только риски члена организации ассоциации и дочерние компании этих членов если:

  1.Ассоциация или член организации ассоциации:

  (a) Полный контроль над правом голоса все находящиеся в обращении ценные бумаги с правом голоса кэптивного страховщика ассоциации, если кэптивный страховщик ассоциации зарегистрирован как страховщик акций; или

  (b) Имейте полный контроль над голосованием пленника страховщик, если кэптивный страховщик создается как взаимный страховщик; и

  2.  Организации-члены ассоциация в совокупности составляют все подписчики кэптивной страховой компании, если кэптивный страховщик создан как взаимный страховщик.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3207; A 2003 г., 3331; 2019 г., 1709)

  NRS 694C.053  Определение филиала. Ветвь бизнес означает любой страховой бизнес, осуществляемый филиалом кэптивной страховой компании в этом состоянии.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2147)

  Определен кэптивный страховщик NRS 694C.055  . Ветвь кэптивный страховщик означает иностранного кэптивного страховщика, имеющего лицензию в соответствии с настоящим главу для ведения бизнеса по страхованию через бизнес-подразделение с основное место деятельности в этом штате.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2147)

  Определены операции отделения NRS 694C.057  . Ветвь операции означает любые деловые операции дочерней кэптивной страховой компании в данном Состояние.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2147)

  Определен кэптивный страховщик NRS 694C.060  . Пленник страховщик средства:

  1.  Любой чистый кэптивный страховщик, ассоциация кэптивный страховщик, кэптивный страховщик агентства, кэптивный страховщик аренды и спонсируемый кэптивная страховая компания, имеющая лицензию в соответствии с настоящей главой. Термин включает в себя чистый кэптивный страховщик, который, если иное не установлено Уполномоченным, является филиалом кэптивного страховщика в отношении операций в этом штате.

  2.  Любое государственное удержание рисков группа.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3208; A 2005 г., 2152; 2019 г., 1709)

  NRS 694C.070  Определено уполномоченным. комиссар означает Комиссара по страхованию.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208)

  NRS 694C.075  Определено контролируемое неаффилированное предприятие.Контролируемый неаффилированный бизнес означает любой компания:

  1.  Этого нет в корпоративной системе материнская и дочерняя компании;

  2.  С действующим договорным отношения с материнской или дочерней компанией; и

  3.  Чьи риски управляются кэптивом страховщика в соответствии с настоящей главой.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2147)

  NRS 694C.080  Подразделение определено. Разделение означает Отдел страхования Департамента бизнеса и промышленности.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208)

  NRS 694C.085  Определена бездействующая кэптивная страховая компания. бездействующий кэптивный страховщик означает любой кэптивный страховщик, выдавший сертификат бездействия Комиссаром в соответствии с NRS 694С.259.

  (Добавлено в NRS к 2019 г., 1708)

  Определена членская организация NRS 694C.090  . Член организация означает любое физическое или юридическое лицо, компанию с ограниченной ответственностью, товарищество, ассоциация или другая форма организации бизнеса, принадлежащая Ассоциация.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208; A 2005 г., 2152)

  NRS 694C.100  Определена взаимная страховая компания. Взаимный страховщик имеет значение, указанное в NRS 680A.030.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208)

  NRS 694C.110  Определено родителем. Родитель означает корпорацию, компанию с ограниченной ответственностью, товарищество, ассоциацию или другая форма организации бизнеса, которая прямо или косвенно владеет, контролирует или обладает правом голоса более чем 50 процентами оставшихся голосов ценные бумаги:

  1. Чистый кэптивный страховщик, организованный как акционерное общество; или

  2.  Член чистого пленника страховщик, организованный как некоммерческая корпорация.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208; A 2005 г., 2152)

  NRS 694C.113  Участник определен. Участник означает корпорацию, ассоциацию, компанию с ограниченной ответственностью, товарищество, траст, спонсор или другая коммерческая организация, а также любые их филиалы, которые застрахован спонсируемым кэптивным страховщиком, где убытки участника ограничиваются договором об участии между участниками пропорционально доле активы одной или нескольких защищенных ячеек, идентифицированных в таком участнике договор.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2147)

  NRS 694C.115  Контракт участника определен. Участник договор означает договор, по которому спонсируемый кэптивный страховщик страхует риски участника и ограничивает убытки каждого такого участника до его пропорциональная доля активов одной или нескольких защищенных ячеек, идентифицированных в договор участника.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2148)

  NRS 694C.117  Определена защищенная ячейка. Защищено ячейка означает отдельный счет, открытый спонсируемой кэптивной страховой компанией в какие активы поддерживаются для одного или нескольких участников в соответствии с условия одного или нескольких договоров участников, которые финансируют ответственность спонсируемого кэптивного страховщика, принятого от имени участников, как указано в контракты участников.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2148)

  NRS 694C.120  Определена чистая кэптивная страховая компания. Чистый кэптивный страховщик – кэптивный страховщик, который страхует только риски своей материнской компании и аффилированные компании или контролируемые неаффилированные предприятия и, если иное не предусмотрено Комиссаром, включает филиал кэптивной страховой компании.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208; A 2005 г., 2152)

  NRS 694C.130  Взаимный страховщик определен. взаимный страховщик имеет значение, приписываемое ему в NRS 680A. 040.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208)

  NRS 694C.140  Определена кэптивная страховая компания по аренде. Аренда кэптивный страховщик – кэптивный страховщик, созданный для заключения договоров соглашения с страхователями или ассоциациями, чтобы предложить некоторые или все преимущества программы кэптивного страхования и страхует только риски таких страхователям или ассоциациям.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208)

  NRS 694C.141  Определена группа удержания риска.Риск Группа хранения имеет значение, указанное в NRS 695E.110.

  (Добавлено в NRS к 2017 г., 73)

  NRS 694C.143  Спонсор определен. Спонсор означает страховщика, имеющего лицензию в соответствии с законодательством любого штата, перестраховщика уполномоченный или утвержденный в соответствии с законами любого штата, кэптивный страховщик, созданный или лицензированный в соответствии с настоящей главой или лицо, которое:

  1.  Соответствует требованиям подраздела 3 NRS 694C. 180 или утвержден в качестве спонсора комиссар; и

  2.Утверждается Комиссаром в предоставить весь или часть капитала и излишков, требуемых применимым законодательством, и организовать и управлять спонсируемой кэптивной страховой компанией.

  (Добавлено в NRS в 2005 г., 2148; A 2013 г., 3371)

  NRS 694C.147  Определена спонсируемая кэптивная страховая компания. Спонсируется кэптивный страховщик означает любой кэптивный страховщик:

  1.  В котором минимальный капитал и излишек, требуемый применимым законодательством, предоставляется одним или несколькими спонсорами;

  2.Созданная или лицензированная в соответствии с эта глава;

  3.  Только страхует риски участников через отдельные договоры участников; и

  4.  Который финансирует ответственность за каждый участника через одну или несколько защищенных ячеек, где активы каждого защищенная ячейка отделена от активов других защищенных ячеек и активы общего счета спонсируемого кэптивного страховщика.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2148)

  NRS 694C.149  Определена государственная группа удержания рисков. Государственные средства группы удержания рисков любая группа удержания риска, сформированная в соответствии с законодательством настоящего Состояние.

  (Добавлено в NRS к 2015 г., 3504; А 2017, 73; 2019, 1709)

  NRS 694C.150  Определена страховая компания. Снабжать страховщик имеет значение, указанное в NRS 680A.050.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208)

  NRS 694C.155  Применимость главы 696B NRS спонсируемому кэптивному страховщику.То положения главы 696B НРП обратиться к спонсируемому кэптивному страховщику, если:

  1.  Активы защищенной ячейки не используется для оплаты любых расходов или требований, кроме тех, которые относятся к защищенная ячейка; и

  2.  Капитал и прибыль спонсируемый кэптивный страховщик всегда доступен для оплаты любых расходов или претензии к спонсируемому кэптивному страховщику.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2150)

  NRS 694C.160  Применимость других положений.

  1.  Положения и условия, изложенные в главе 696B NRS, касающиеся страховая реорганизация, конкурсное управление и судебные запреты применяются к кэптивным страховщики, зарегистрированные в соответствии с настоящей главой.

  2.  Агентство кэптивного страховщика, аренда кэптивного страховщика и кэптивного страховщика ассоциации положения главы 686A NRS которые применимы к страховщикам.

  3.  Утвержденная штатом группа по удержанию рисков подлежит следующему:

  (a) Положения NRS 681A.с 250 по 681А.580 включительно, в части посредники;

  (b) Положения NRS 681B.550 в отношении столица;

  (c) Положения главы 683A NRS относительно управления генеральные агенты;

  (d) Положения главы 686A NRS, которые применимо к страховщикам; и

  (e) Положения NRS 693A.110 и любые правила принятые в соответствии с ним в отношении управленческих и агентских договоров страховщиков.

  (Добавлено в NRS 1999 г., 3217; A 2017 г., 73; 2019 г., 1709)

  NRS 694C.170  Правила. То Комиссар может установить такие правила, которые необходимы для выполнения положения настоящей главы.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3217)

  NRS 694C.180  Учреждение кэптивной страховой компании.

  1.  Если иное не одобрено Комиссар, чистый кэптивный страховщик, агентский кэптивный страховщик, арендатор кэптивная страховая компания или спонсируемая кэптивная страховая компания должны быть включены в качестве акций страховщик.

  2.  Ассоциация кэптивных страховщиков или Государственная группа удержания рисков должна быть сформирована как:

  (а) Страховщик акций;

  (b) Взаимная страховая компания; или

  (c) Взаимный страховщик, за исключением того, что его поверенный должен быть корпорацией, зарегистрированной в этом штате.

  3.  Кэптивный страховщик должен иметь не менее более трех учредителей или организаторов, по крайней мере один из которых должен быть резидентом этого государства.

  4.  До учредительного договора кэптивный страховщик может быть подан к Государственному секретарю, Комиссару должен утвердить учредительный договор. При решении вопроса о предоставлении это одобрение, Комиссар рассматривает:

  (а) Характер, репутация, финансовое положение и цели учредителей или организаторов;

  (b) Характер, репутация, финансовые ответственность, опыт работы в сфере страхования и деловая квалификация должностные лица и директора кэптивной страховой компании;

  (c) Компетентность любого лица, которое в соответствии с контракт с кэптивным страховщиком, будет управлять делами кэптива страховщик;

  (d) Компетентность, репутация и опыт юрисконсульт кэптивной страховой компании по вопросам регулирования страхование;

  (e) Если кэптивный страховщик является рентным кэптивом страховщика, компетентность, репутация и опыт андеррайтера кэптивный страховщик;

  (f) Бизнес-план кэптивной страховой компании; и

  (g) Такие другие аспекты кэптивной страховой компании, как Комиссар считает целесообразным.

  5.  Уставный капитал кэптивной страховой компании зарегистрированные в качестве страховщика акций, должны быть выпущены не ниже номинальной стоимости.

  6.  Не менее одного члена правления директора кэптивной страховой компании, образованной как корпорация, или один из членов консультативный комитет подписчиков или поверенный кэптивной страховой компании созданный в качестве взаимного страховщика, должен быть резидентом этого государства.

  7.  Кэптивная страховая компания, созданная в соответствии с положения настоящей главы имеет привилегии и подчиняется положения общего корпоративного права, изложенные в главе 78 NRS, и, если они сформированы как некоммерческой корпорации, положения, изложенные в главе 82 НРП, а также применимые положения, содержащиеся в настоящей главе.Если положения этого противоречие главы с общими положениями главы 78 или 82 НСП, регулирующих корпорации, положения настоящей главы контролируют. Положения главы 693A NRS, касающиеся слияния, консолидации, преобразования, взаимообмена и передачи местожительства в этом государстве применяются для определения процедур, которым должны следовать пленные страховщики при осуществлении любой из этих сделок в соответствии с настоящим глава.

  8.  Устав, статьи регистрации, устав или подзаконные акты кэптивной страховой компании, созданной как корпорация должна требовать, чтобы кворум совета директоров состоял из не менее одной трети числа директоров, предусмотренного уставом учредительные документы, учредительные документы, устав или подзаконные акты.

  9.  Соглашение абонентов или иной организационный документ кэптивного страховщика, созданного в качестве взаимного страховщика должен требовать, чтобы кворум его абонентского консультативного комитета состоял из не менее одной трети числа его членов.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3212; A 2005 г., 2152; 2019 г., 1710)

  NRS 694C.190  Имя. пленник страховщик не должен использовать или принимать одно и то же имя, обманчиво похожее или может быть перепутано или ошибочно принято за любое другое существующее название компании зарегистрирован в этом штате.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3210)

  NRS 694C.195  Учреждение спонсируемой кэптивной страховой компании.

  1.  Один или несколько спонсоров могут сформировать спонсируемую кэптивного страховщика в соответствии с настоящей главой.

  2.  Спонсируемая кэптивная страховая компания, созданная или лицензированные в соответствии с настоящей главой, могут создавать и поддерживать один или несколько защищенных ячеек для страхования рисков одного или нескольких участников при условии следующие условия:

  (a) Акционеры спонсируемого кэптива страховщик должен быть ограничен его участниками и спонсорами при условии, что спонсируемый кэптивный страховщик может выпускать неголосующие ценные бумаги другим лицам на сроки утверждаются Уполномоченным;

  (b) Каждая защищенная ячейка должна учитываться отдельно в бухгалтерских книгах и записях спонсируемого кэптивного страховщика, чтобы отразить финансовое состояние и результаты деятельности этой охраняемой ячейки, включая, но не ограничиваясь, чистую прибыль или убыток, дивиденды или другие выплаты участникам, а также такие другие факторы, которые могут быть указаны в договора участника или по требованию Комиссионера;

  (c) Активы защищенной ячейки не должны взимаемые с обязательств, возникающих из любой другой страховой деятельности, которая спонсируемый кэптивный страховщик может проводить;

  (d) Спонсируемый кэптивный страховщик не должен продажа, обмен, передача активов, дивиденды или распределение между любой из его защищенных ячеек без согласия любого участника, для которого защищенные ячейки сохраняются;

  (e) Спонсируемый кэптивный страховщик не должен продажа, обмен, передача активов, дивиденды или распределение из защищенного ячейке спонсору или участнику без предварительного письменного согласия Комиссар, и Комиссар не должен давать письменное одобрение, если продажа, обмен, передача, дивиденды или распределение приведет к неплатежеспособности или повреждение защищаемой ячейки;

  (f) Не позднее 1 марта каждого года спонсируемый кэптивный страховщик должен подать Комиссару отчет о своем финансовое состояние, включая, но не ограничиваясь, бухгалтерскую отчетность подробное описание финансового опыта каждой защищенной ячейки и любых других информация, требуемая Комиссаром;

  (g) Спонсируемый кэптивный страховщик должен уведомить Комиссар не более 10 рабочих дней после того, как охраняемая ячейка становится неплатежеспособным или иным образом неспособным удовлетворить свои требования или обязательства по расходам;

  (h) Контракт участника не должен становиться действует без предварительного письменного согласия Уполномоченного;

  (i) Добавление каждой новой защищенной ячейки, выход любого участника из защищаемой ячейки или прекращение какой-либо существующая защищенная ячейка представляет собой изменение бизнес-плана и требует предварительное письменное одобрение Комиссара; и

  (j) Бизнес, написанный спонсируемым пленником страховщика в отношении каждой защищенной ячейки должно быть:

  (1) Представлен лицензированным страховщиком в соответствии с законами любого штата;

  (2) Перестраховщик, уполномоченный или утверждается Комиссаром; или

  (3) Обеспечен трастовым фондом в США государств в интересах страхователей и заявителей или финансируется безотзывный аккредитив или иное соглашение, приемлемое для Комиссар. Размер предоставляемого обеспечения должен быть не менее резервы, связанные с теми обязательствами, которые не покрываются или не перестраховываются согласно подпункту (1) или (2), включая резервы на потери, распределенные убытки расходы на корректировку, понесенные, но незаявленные убытки и незаработанные премии за бизнес пишется через защищенную ячейку, поддерживаемую за участником. То Комиссар может потребовать от спонсируемой кэптивной страховой компании увеличить финансирование любого механизма безопасности, установленного в соответствии с настоящим подразделом.Если форма обеспечение представляет собой аккредитив, аккредитив должен быть установлен, выданный или подтвержденный банком, зарегистрированным в этом штате, членом Федерального Резервная система или банк, зарегистрированный в другом государстве, если банк считается приемлемо Комиссаром. Траст, поддерживаемый в соответствии с этим подпункт должен быть установлен в форме и на таких условиях, которые утверждается Комиссаром.

  3.  Спонсор спонсируемого пленника страховщик должен:

  (a)  Быть страховщиком, имеющим лицензию в соответствии с законодательством любого штата, перестраховщик, уполномоченный или утвержденный в соответствии с законодательством любого штата, кэптивный страховщик, созданный или лицензированный в соответствии с настоящей главой, или лицо, утвержденное в качестве спонсора Комиссара; и

  (b) Не входить в группу удержания риска.

  4.  Участник спонсируемого пленника страховщик не обязательно должен быть акционером спонсируемой кэптивной страховой компании или аффилированное лицо спонсируемого кэптивного страховщика и:

  (a) Может быть ассоциацией, корпорацией, компания с ограниченной ответственностью, товарищество, траст или другая форма бизнеса организация;

  (b) Может быть спонсором спонсируемого пленника страховщик; и

  (c) Не должны быть группой удержания риска.

  5.  Участник спонсируемой кэптивной страховой компании страхует только свои риски через спонсируемого кэптивного страховщика.

  (Добавлено в NRS к 2005 г., 2148; A 2013 г., 3372)

  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

  NRS 694C.200  Разрешение на подачу заявки на лицензию при определенных обстоятельствах; лицензия, необходимая для осуществления страхования; штраф.

  1.  Кэптивный страховщик, уполномоченный ее устав, учредительные документы или устав могут применяться к Комиссар для получения лицензии на осуществление страхования.

  2.  Кэптивный страховщик не должен заключать страхование в этом штате, если кэптивный страховщик сначала не получит лицензию от комиссар.

  3.  Лицо, нарушившее этот раздел, подчиняется положениям и подлежит наказанию в соответствии с Закон о неуполномоченных страховщиках, изложенный в NRS от 685B.020 до 685B.087 включительно.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3208)

  NRS 694C.210  Применение: требование; содержание. А кэптивный страховщик должен обратиться к Комиссару за лицензией. Приложение должен включать:

  1.  Заверенная копия устава и устав кэптивного страховщика;

  2. Предварительный финансовый отчет для кэптивной страховой компании, подготовленный сертифицированным бухгалтером или актуарий, уполномоченный Отделом вести дела в этом штате;

  3.  Любые другие заявления или документы, Уполномоченный требует подачи заявления;

  4.  Доказательство:

  (a) Сумма и ликвидность его активов в отношении рисков, которые должен принять кэптивный страховщик;

  (b) Знания, опыт и характер лица, которые будут управлять кэптивным страховщиком;

  (c) Общая обоснованность плана деятельность кэптивного страховщика; и

  (d) Адекватность программ пленника страховщик, обеспечивающий предотвращение убытков своей материнской или членской организацией, как применимый; и

  5.Такая другая информация считается имеет значение для комиссара при установлении того, является ли предполагаемый пленник страховщик сможет выполнить свои обязательства по полису.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3210; A 2011 г., 3393)

  NRS 694C. 215  Спонсируемая кэптивная страховая компания обязана предоставить определенную информацию с комиссаром. В дополнение к информация, необходимая в соответствии с NRS 694C.210, каждый спонсируемый кэптивный страховщик должен подать Комиссару:

  1.Информация, демонстрирующая способ которые заявитель будет учитывать в отношении потерь и расходов каждого защищенная ячейка, на уровне детализации, который Комиссар считает достаточным, и способ сообщения такой информации;

  2.  Письменное подтверждение того, что все финансовые отчеты спонсируемого кэптивного страховщика, включая, но не ограничиваясь записи, относящиеся к любым защищенным ячейкам, должны быть доступны для инспекция или экспертиза Комиссаром или уполномоченным лицом комиссар;

  3.Все договоры, заключенные между спонсируемый кэптивный страховщик и любой участник, включая, помимо прочего, контракты участников; и

  4.  Доказательства, удовлетворительные для Комиссар указывает, что расходы будут распределяться на каждую защищенную ячейку справедливым и равноправным образом.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2151)

  NRS 694C.220  Сборы за подачу заявления; Комиссар уполномочен сохранить профессиональные услуги; стоимость услуг.Ан заявка кэптивной страховой компании на получение лицензии должна включать невозмещаемый регистрационный сбор 500 долларов. Комиссар может сохранять юридические, финансовые и экзаменационные услуги, не входящие в Отдел, для рассмотрения и принятия рекомендации по проведению квалификационного экзамена поступающего. Цена из этих услуг должны быть оплачены заявителем. Положения NRS от 679B.230 до 679B.287 включительно применяются к экспертиз, расследований и обработки, проводимых в соответствии с настоящим разделом.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3210)

  NRS 694C.230  Выдача лицензии; ежегодное продление; сборы.

  1.  Если Комиссар определяет, что документы и заявления, поданные кэптивным страховщиком, удовлетворяют требованиям для лицензирования Комиссар выдает лицензию кэптивному страховщику. Лицензия может продлеваться ежегодно при выполнении всех требований наложенным Комиссаром, и уплатой всех применимых сборов за продление.

  2.  Кэптивный страховщик должен уплатить комиссию в размере 300 долларов США за выдачу лицензии и не позднее 1 марта каждого года ежегодная плата в размере 300 долларов США и, в дополнение к любым другим сборам или сборам, все применимые сборы, необходимые в соответствии с NRS 680C.110 для продления лицензии.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3210; A 2005 г., 2153; 2009 г., 1814)

  NRS 694C.240  Страховщик должен включить бизнес-план с заявкой на выпуск и продление лицензии; обновления бизнес-плана.А кэптивный страховщик должен включить свой бизнес-план в заявку на выдача и продление лицензии. Если кэптивный страховщик вносит какие-либо изменения в бизнес-плана, кэптивный страховщик должен, как только это станет практически возможным, подать копия обновленного бизнес-плана у Уполномоченного.

  (добавлен в NRS в 1999 г. , 3210)

  NRS 694C.250  Необходимый капитал: сумма; форма; Комиссар, уполномоченный прописать дополнительные требования; аккредитив; использование избыточной записки.

  1.  Кэптивному страховщику не должно быть выдано лицензии, и не должен иметь лицензию, если кэптивный страховщик не имеет и поддерживает, в дополнение к любому другому капиталу или излишку, необходимому для поддерживается в соответствии с подразделом 3, не обесцененный оплаченный капитал и неизрасходованный остаток:

  (a) Для чистого кэптивного страховщика не менее 200 000 долларов США;

  (b) Для кэптивного страховщика ассоциации, не менее более 500 000 долларов США;

  (c) Для агентского кэптивного страховщика не менее 600 000 долларов США;

  (d) Для кэптивного страховщика аренды не менее 800 000 долларов США;

  (e) Для спонсируемого кэптивного страховщика, не менее более 500 000 долларов США; и

  (f) Для государственной группы по удержанию рисков: не менее 500 000 долларов США.

  2.  Если иное не предусмотрено Уполномоченный в соответствии с подразделом 3, капитал и излишек должны быть в соответствии с настоящим разделом должны быть в форме наличных денег или безотзывный аккредитив.

  3.  Уполномоченный может предписать дополнительные требования, касающиеся капитала или излишков в зависимости от типа, объем и характер страхового бизнеса, которым занимается кэптив страховщика и требований относительно того, какой капитал и излишки, если таковые имеются, могут находиться в форме безотзывного аккредитива.

  4.  Аккредитив, используемый кэптивом страховщика в качестве доказательства наличия капитала и излишков, требуемых в соответствии с настоящим разделом необходимо:

  (a) Выдаваться банком, зарегистрированным в этом штате или банк, который является членом Федеральной резервной системы США и имеет утвержден Комиссаром; и

  (b) Включить положение, в соответствии с которым аккредитив автоматически продлевается каждый год, если эмитент не дает письменное уведомление Комиссара и кэптивного страховщика не менее чем за 90 дней до истечения срока действия.

  5.  Излишняя записка, используемая пленником страховщика в качестве доказательства наличия капитала и излишков, требуемых в соответствии с настоящим разделом необходимо:

  (a) Подлежит строгому контролю со стороны Уполномоченным и утверждены Уполномоченным по форме и содержанию.

  (b) Подчиняться:

  (1) Страхователей;

  (2) Иски заявителей и бенефициаров по полисам; и

  (3) Все остальные классы кредиторов в соответствии с параграфом (k) подраздела 1 NRS 696B.420.

  (c) Требуется предварительное одобрение Комиссара на любой:

  (1) Выплата процентов; и

  (2) Погашение основного долга.

  (d) Сопровождается полученной выручкой кэптивным страховщиком в форме:

  (1) Наличные; или

  (2) Прочие активы, которые:

  (I) Приемлемы для комиссар;

  (II) Имейте значения, которые легко определенный; и

  (III) Иметь ликвидность на уровне Удовлетворяет Комиссара.

  (e) Учитывать таким образом, чтобы проценты не должны отражаться в качестве обязательства или расхода до утверждения Уплата таких процентов была разрешена Комиссаром.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3211; A 2005, 2153; 2007, 3328; 2019, 1711)

  NRS 694C.259  Сертификат покоя: Применение; полномочия и обязанности владелец сертификата; обновление; сдаваться; отзыв; правила.

  1.  Кэптивная страховая компания, которая прекращает заниматься страховой деятельностью, включая, помимо прочего, выдачу страховых полисов и допущение перестрахования, может применяться к Комиссар по сертификату покоя.

  2.  По заявлению кэптивной страховой компании в соответствии с подразделом 1 Комиссар может выдать свидетельство о бездействии к кэптивному страховщику. Уполномоченный может выдать справку о бездействии кэптивным страховщиком, даже если кэптивный страховщик сохраняет обязательства, которые связанные с полисами, которые были написаны или приняты кэптивной страховой компанией при условии, что кэптивный страховщик иным образом прекратил вести бизнес страхования.

  3.Бездействующий кэптивный страховщик должен:

  (a) Владеть и впоследствии поддерживать в неприкосновенности оплаченный капитал и прибыль не менее 25 000 долларов США.

  (b) Согласно NRS 694C.230, уплачивать ежегодный сбор и, помимо любых других сборов или сборов, все применимые сборы, требуемые в соответствии с NRS 680C.110 для продления лицензия.

  (c) Подлежит проверке в течение любого года для которого бездействующий кэптивный страховщик не соблюдает положения эта секция.

  4.  Неактивный кэптивный страховщик может:

  (a) По усмотрению Комиссара, быть подлежит проверке за любой год, в течение которого бездействующий кэптивный страховщик находится в соблюдение положений настоящего раздела.

  (b) Продолжить рассмотрение и урегулирование страхового случая требования по любому договору страхования или перестрахования, которые кэптивный страховщик выпущенный в течение любого периода, когда кэптивный страховщик не был бездействующим кэптивом страховщик. Дата вступления в силу такого договора страхования или перестрахования должна быть до даты, на которую Комиссар выдал свидетельство о бездействии к кэптивному страховщику.

  5.  Бездействующий кэптивный страховщик не является:

  (a) Подлежит уплате любого налог в соответствии с NRS 694C.450.

  (б) Требуется для:

  (1) Подготовка проверенной финансовой отчетности;

  (2) Получить актуарные сертификаты или мнения; или

  (3) Подавать годовые отчеты Уполномоченному в соответствии с NRS 694C.400.

  6.  Свидетельство о состоянии покоя подлежит продлевается через 5 лет и аннулируется, если не продлевается в течение этого периода.

  7.  Если иное не предусмотрено настоящим разделе, прежде чем выдать какой-либо страховой полис или иным образом совершить сделку страховой компании бездействующий кэптивный страховщик должен обратиться к Уполномоченному на одобрение сдать свидетельство о бездействии и возобновить транзакцию дело страхования.

  8.  Уполномоченный отменяет свидетельство о бездействии бездействующего кэптивного страховщика, который не соответствует требованиям с положениями настоящего раздела.

  9.  Уполномоченный может принимать постановления необходимых для выполнения положений настоящего раздела.

  (Добавлено в NRS к 2019 г., 1708)

  NRS 694C.270  Приостановление действия или отзыв лицензии: Основания; слушания.

  1.  Уполномоченный может приостановить или отозвать лицензию кэптивного страховщика, если после слушания Комиссар определяет, что:

  (a) Кэптивный страховщик:

  (1) является неплатежеспособным или обесценил свою требуемый капитал или излишек;

  (2) Не соответствует требованиям NRS 694C.250, 694C.320 или 694С.330;

  (3) Отказался или не представил годовой отчет, как того требует NRS 694C.400, или любой другой отчет или заявление, требуемое законом или приказом Уполномоченного;

  (4) Не соответствует положения его устава или подзаконных актов;

  (5) Не сдал экзамен требуется в соответствии с NRS 694C. 410;

  (6) Отказался или не смог оплатить стоимость экзамена, требуемого в соответствии с NRS 694C.410;

  (7) Использовал какой-либо метод при совершении сделок страхование в соответствии с настоящей главой, которое наносит ущерб деятельности кэптивного страховщика или сделает его условия несостоятельными в отношении его страхователи или широкая общественность; или

  (8) Неуплата налогов на страховые взносы в качестве требуется NRS 694C.450 или иным образом для соблюдения с законами этого штата; и

  (b) Приостановление или отзыв лицензии кэптивного страховщика отвечает интересам его страхователей или широкая публика.

  2.  Положения NRS от 679B.310 до 679B.370 включительно применяются к слушания, проводимые в соответствии с настоящей статьей.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3214; A 2007 г., 3329; 2019 г., 1712)

  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  NRS 694C.300  Разрешенные и запрещенные виды страхования.

  1.  Если иное не предусмотрено настоящим раздела, кэптивный страховщик, имеющий лицензию в соответствии с настоящей главой, может заключать любые форма страхования, описанная в NRS 681А. 020 до 681А.080, включительно.

  2.  Кэптивный страховщик, лицензированный в соответствии с в этой главе:

  (a) Не должны напрямую предоставлять личный мотор страховое покрытие транспортного средства или домовладельцев или любой его компонент.

  (b) Не принимает или не передает перестрахование, за исключением как иное предусмотрено в NRS 694C.350.

  (c) Может предоставлять дополнительную компенсацию работникам страхование своих материнских и дочерних компаний, если иное не запрещено по законодательству государства, в котором осуществляется страхование.

  (d) Может перестраховать страхование компенсации работникам предоставляется в соответствии с программой самофинансируемого страхования материнской и аффилированные компании, если:

  (1) Материнская или дочерняя компания, которая обеспечивает самофинансируемое страхование сертифицирован как самозастрахованный работодатель Комиссаром, если страхование осуществляется в этом штате; или

  (2) Программа хозрасчетного страхования иным образом квалифицируется в соответствии или в соответствии с законами государство, в котором осуществляется страхование.

  3.  Чистый кэптивный страховщик не должен страховать любые риски, кроме рисков материнской и дочерней компаний или контролируемых неаффилированные предприятия.

  4.  Кэптивная страховая ассоциация должна не страховать какие-либо риски, кроме рисков членских организаций своей ассоциации и дочерние компании членских организаций.

  5.  Государственная группа по удержанию рисков не страхует никаких рисков, кроме рисков членов ассоциации.

  6.  Агентский кэптивный страховщик не должен застраховать любые риски, кроме тех, которые связаны с полисами, которые размещаются или через страховое агентство или брокерская компания, которой принадлежит кэптивная страховая компания.

  7.  Кэптивный страховщик аренды не должен застраховать любые риски, кроме рисков страхователей или ассоциаций, которые заключили договоры с кэптивной страховой компанией по аренде на страхование этих рисков. Такие соглашения должны быть в форме, утвержденной комиссар.

  8.  Спонсируемый кэптивный страховщик не должен застраховать любые риски, кроме рисков ее участников.

  9.  В данном разделе термин «избыток Страхование компенсации работникам означает страхование сверх установленного за инцидент или совокупный лимит, если таковой имеется, установленный:

  (a) Уполномоченный, если осуществляется страхование совершены в этом штате; или

  (b) Директор по страхованию в состояние, в котором осуществляется страхование.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3208; A 2005 г., 2154; 2019 г., 1712)

  NRS 694C.310  Заседания совета директоров; дополнительные требования к страхование сделки.

  1.  Совет директоров пленника страховщик собирается не реже одного раза в год в этом штате. Кэптивный страховщик должен:

  (a) Сохранять свое основное место деятельности в это государство; и

  (b) Назначить резидента этого штата в качестве зарегистрированный агент, чтобы принять обслуживание процесса и иным образом действовать от имени кэптивный страховщик в этом штате. Если зарегистрированный агент не может быть найден с разумным усердием с целью вручения уведомления или требования на кэптивной страховой компании уведомление или требование могут быть вручены секретарю штата. который считается агентом кэптивного страховщика.

  2.  Кэптивный страховщик не должен заключать страхование в этом штате, если:

  (a) Кэптивный страховщик сделал адекватный договоренности с:

  (1) Государственный зарегистрированный банк, государственный кредитный союз или сберегательная компания, лицензированная в соответствии с главой 677 NRS, расположенная в это государство; или

  (2) Зарегистрированный на федеральном уровне банк, имеющий филиал, который находится в этом штате,

  то есть уполномоченный в соответствии с законом штата или федеральным законом переводить деньги.

  (b) Если кэптивный страховщик нанимает или вступил в заключить договор с физическим лицом или коммерческой организацией на управление дела кэптивного страховщика, физического лица или коммерческой организации соответствует стандартам компетентности и опыта, удовлетворительным для Комиссар.

  (c) Кэптивный страховщик нанимает или вступил в в контракт с квалифицированным и опытным дипломированным бухгалтером который утвержден Комиссаром или фирмой сертифицированных бухгалтеров что признано на национальном уровне.

  (d) Кэптивный страховщик нанимает или вступил в заключать договор с квалифицированными, опытными актуариями, утвержденными Комиссар для проведения обзоров и оценок деятельности кэп-страховщик.

  (e) Кэптивный страховщик нанимает или вступил в в контракт с адвокатом, который имеет лицензию на юридическую практику в этом штате и кто соответствует стандартам компетентности и опыта в вопросах, касающихся регулирование страхования в этом штате, установленное Комиссаром путем регулирование.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3209; A 2005 г., 2155; 2019 г., 1713)

  NRS 694C.320  План выплаты дивидендов; правила. Комиссар может утвердить текущий план для выплаты дивидендов или других выплат кэптивным страховщиком, если в время каждого платежа или распределения, удержание капитала кэптивного страховщика превышает суммы, требуемые Комиссаром. То Комиссар принимает постановление:

  1.Конкретная сумма, которую пленник страховщик должен иметь избыточный капитал для утверждения текущего плана выплата дивидендов или других распределений; или

  2.  Формула, согласно которой может быть рассчитана сумма необходимого избыточного капитала.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3211)

  NRS 694C.330  Выплата дивидендов и внеочередных дивидендов.

  1.  Если иное не предусмотрено настоящим раздел, кэптивный страховщик должен выплачивать дивиденды или делать любые другие распределения из своего капитала или излишков, или того и другого, в соответствии с положения, изложенные в НРП 692С.370, 693А.140, 693А.150 и 693А.160.

  2.  Кэптивный страховщик, кроме зарегистрированная государством группа по удержанию рисков не должна выплачивать внеочередные дивиденды или произвести любое другое чрезвычайное распределение в отношении своего капитала или излишек, или и то, и другое в нарушение настоящего раздела, за исключением случаев, когда кэптивный страховщик получил предварительное одобрение Комиссара на осуществление такого платежа или распределение. В настоящем подразделе чрезвычайные дивиденды и чрезвычайное распределение означает любые дивиденды или распределение денежных средств или других имущество, справедливая рыночная стоимость которого вместе со стоимостью других дивидендов или распределений в течение предшествующих 12 месяцев, превышает большее из:

  (а) Десять процентов от излишка пленника страховщика по состоянию на 31 декабря, следующего за датой выплаты дивидендов или распределение; или

  (b) Чистый доход кэптивного страховщика за 12-месячный период, заканчивающийся 31 декабря, следующего за датой выплаты дивидендов или распределение.

  3.  Утвержденная штатом группа по удержанию рисков не выплачивать дивиденды или распределения без предварительного одобрения Комиссар.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3212; A 2011 г., 3393; 2019, 1714)

  NRS 694C.340  Соответствие требованиям, касающимся инвестиций; ссуда материнская или дочерняя компания при определенных обстоятельствах.

  1.  Если иное не предусмотрено настоящим раздел и NRS 694C.382, пленник ассоциации страховщик, кэптивный страховщик агентства, кэптивный страховщик аренды, спонсируемый кэптивная страховая компания или зарегистрированная государством группа по удержанию рисков должны соблюдать требования, касающиеся инвестиций, изложенные в главе 682A НРП.По запросу кэптивного страховщика ассоциации, кэптивного страховщика агентства, рентного кэптива страховщик, спонсируемый кэптивный страховщик или зарегистрированная государством группа по удержанию рисков, Комиссар может одобрить использование надежных альтернативных методов оценки. и рейтинг.

  2.  Чистый кэптивный страховщик не подлежит любых ограничений на допустимые инвестиции, за исключением того, что Комиссар может запрещать или ограничивать любые инвестиции, которые угрожают платежеспособности или ликвидности чистый кэптивный страховщик.

  3.  Чистый кэптивный страховщик может предоставить ссуду своей материнской или дочерней компании, если кредит:

  (a) Одобрено в письменной форме комиссар;

  (b) Свидетельствует записка в форме, утверждается Комиссаром; и

  (c) Не включает деньги, установленные в сторону как капитал или излишек, как того требует подраздел 1 NRS 694C. 250.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3214; A 2005, 2156; 2007, 3329; 2019, 1714)

  NRS 694C.350  Перестраховка; кредит для резервов по рискам или части рисков при определенных обстоятельствах; план компенсации работникам считается перестрахованием в определенные обстоятельства.

  1.  Кэптивный страховщик может предоставлять перестрахование рисков, уступленных другим страховщиком.

  2.  Кэптивный страховщик может получить кредит на резервы по рискам или части рисков, переданных перестраховщику, находящемуся в соответствие NRS 681A.140 до 681А.240 включительно. А кэптивный страховщик не должен брать кредит на резервы по рискам или части риски, переданные перестраховщику, если перестраховщик не соблюдает NRS 681A.от 140 до 681A.240 включительно.

  3.  Комиссар может разрешить пленнику страховщику взять кредит на резервы по рискам или части рисков, переданных пул, биржа или ассоциация, действующая в качестве перестраховщика. Комиссар может требовать такие документы, финансовую информацию или другие доказательства, которые Комиссар считает необходимым показать, что пул, обмен или ассоциация сможет обеспечить адекватную безопасность своих финансовых обязательства. Комиссар может отказать в разрешении или наложить любые ограничения о деятельности перестраховочного пула, биржи или ассоциации, которые в решения Комиссара, необходимы и уместны для обеспечения надлежащего обеспечение уступающего кэптивного страховщика, а также для защиты и в интересах широкой общественности.

  4.  Для целей настоящей главы страхование, предоставляемое кэптивным страховщиком любого плана компенсации работникам своих материнских и дочерних компаний, сертифицированных или иным образом квалифицируется в штате, в котором страховка предоставляется как самострахование план считается перестрахованием.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3215)

  NRS 694C.360  Использование страховки кэптивной страховой компании для удовлетворения требований в отношении страхования транспортных средств, находящихся в ведении Транспортного управления штата Невада, или Управление такси запрещено; исключение.Страхование предоставляемые кэптивным страховщиком в соответствии с настоящей главой, не могут быть использованы для удовлетворения требований, изложенных в главе 706 НРП о страховании транспортных средств. подпадает под юрисдикцию Транспортного управления Невады или такси полномочный орган, за исключением транспортного управления штата Невада или управления такси, как уместно, специально одобряет использование страховки, предоставленной кэптивом страховщика для этой цели.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3215)

  NRS 694C.370  Страховщик не обязан вступать в рейтинговую организацию. Кэптивный страховщик не обязан присоединяться к рейтинговая организация.

  (добавлен в NRS в 1999 г., 3215)

  NRS 694C.380  Страховщику запрещено присоединяться к назначенному риску или участвовать в нем пул или страховой фонд гарантирования неплатежеспособности. А кэптивный страховщик не должен присоединяться или вносить финансовый вклад в назначенный риск пул или страховой фонд гарантии неплатежеспособности в этом штате.Кэптивный страховщик или ее застрахованной, ее материнской или дочерней компании, или любой членской организации его ассоциация не получает никакой выгоды от такого объединения или фонда для требования, вытекающие из операций кэптивной страховой компании.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3215; A 2017 г., 73)

  NRS 694C.382  Объединение активов для инвестиций. Несмотря на положениями настоящей главы, активы двух или более защищенных ячеек могут объединяться с целью инвестирования, и такое объединение не должно истолковывается как отказ от разделения активов для бухгалтерского учета или иного целей.Спонсируемые кэптивные страховщики должны соблюдать требования, изложенные в NRS 694C.340, если применимо, за исключением случаев, когда кредит на перестрахование передается перестраховщикам разрешено в соответствии с NRS 694C.350 или степени, которую Комиссар считает разумной и целесообразной. Несмотря на положения настоящей главы, Комиссар может одобрить использование альтернативных надежных методов оценки и рейтинга.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2150)

  NRS 694C.384  Безопасность операций филиала.

  1.  В качестве обеспечения оплаты обязательства, относящиеся к деятельности филиала кэптивной страховой компании, Комиссар требует, чтобы трастовый фонд, финансируемый безотзывным аккредитив или другой приемлемый актив, должны быть установлены и поддерживаться в Соединенные Штаты в интересах держателей полисов Соединенных Штатов и уступки Страховщики США по выданным страховым полисам или договорам перестрахования или принимается кэптивным страховщиком филиала посредством операций его филиала.

  2.  Сумма залога не должна быть меньше, чем общая сумма, требуемая NRS 694C.250, и любые резервы по таким страховым полисам или договорам перестрахования, включая резервы на потери, распределенные расходы по урегулированию убытков, понесенные, но не сообщил об убытках и незаработанных премиях в отношении бизнеса, написанного через филиальные операции. Комиссар может уполномочить филиал кэптивного страховщика который требуется для внесения обеспечения резервов на потери по деятельности филиала его перестраховщику уменьшить средства на трастовом счете, требуемом настоящим разделом, на ту же сумму до тех пор, пока обеспечение остается размещенным у перестраховщика.

  3.  Если форма ценной бумаги – письмо аккредитива, аккредитив должен быть установлен, выпущен или подтвержден банк, зарегистрированный в этом штате, или банк, являющийся членом Федеральной резервной системы Система.

  (Добавлено в NRS к 2005 г., 2150; A 2007 г., 3330)

  NRS 694C. 386  Кэптивная страховая компания; выдача сертификата; Регистрация. Иностранная кэптивная страховая компания, имеющая лицензию филиала кэптивный страховщик подает прошение Комиссару о выдаче сертификата, устанавливающего вывод комиссара о том, что, рассмотрев характер, репутация, финансовая ответственность, страховой опыт и бизнес квалификация должностных лиц и директоров страховщика иностранцев, лицензирование и сопровождение деятельности филиала будет способствовать общему благосостояние государства.Иностранный кэптивный страховщик может зарегистрироваться для ведения бизнеса в этом государстве после выдачи сертификата Комиссаром.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2150)

  NRS 694C.388  Отчеты и заявления иностранной кэптивной страховой компании. До 1 марта каждого года или, если это утверждено Уполномоченный, не более чем через 60 дней после истечения финансового года кэптивного страховщика филиала, кэптивный страховщик филиала должен подать в Комиссару копии всех отчетов и заявлений, которые должны быть поданы в соответствии с законы юрисдикции, в которой зарегистрирован иностранный кэптивный страховщик. Отчеты и заявления должны быть заверены присягой двух исполнительных сотрудники страховой компании по захвату иностранцев. Если Комиссар удовлетворен тем, что годовой отчет, поданный иностранной кэптивной страховой компанией в юрисдикции в местонахождения, предоставляет достаточную информацию о финансовом условия иностранного кэптивного страховщика, Комиссар может отказаться от требование о заполнении ежегодного годового отчета для бизнеса, письменное в иностранной юрисдикции.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2150)

  NRS 694C.389  Зарегистрированная государством группа по удержанию рисков: требования. Утвержденная штатом группа по удержанию рисков должна соблюдать все законы, правила и требования, применимые к страховщиков ответственности в этом государстве, если иное не утверждено Комиссар.

  (Добавлено в NRS к 2017 г., 73)

  NRS 694C.390  Зарегистрированная государством группа по удержанию рисков: обязательные документы.

  1.  В дополнение к необходимой информации в соответствии с NRS 694C. 210, государственный риск Группа удержания должна представить Уполномоченному в сводной форме:

  (a) Личность:

  (1) Все члены группы;

  (2) Все организаторы группы;

  (3) Те лица, которые обеспечат административные услуги группе; и

  (4) Любое лицо, которое будет влиять или контролировать деятельность группы;

  (b) Сумма и характер первоначальных капитализация группы;

  (c) Покрытия, предлагаемые группой; и

  (d) Каждое состояние, в котором группа намерена работать.

  2.  Прежде чем он может заключить договор страхования в любом штата, зарегистрированная штатом группа по удержанию рисков должна подчиняться Комиссар, для утверждения Комиссаром, план операции. Риск Группа хранения должна представить соответствующую редакцию в случае любого последующее существенное изменение любого пункта плана операции в течение 10 дней после изменения. Группа не предлагает никаких дополнительных видов ответственности страхование в этом штате или в любом другом штате до тех пор, пока план не будет пересмотрен. утверждается Комиссаром.

  3.  Утвержденная штатом группа по удержанию рисков зафрахтованное в этом штате, должно быть подано Комиссару не позднее 1 марта каждый год заявление, содержащее информацию о немедленном предыдущий год, который должен:

  (a) Представляться в форме, установленной Национальная ассоциация уполномоченных по страхованию;

  (b) Подготовить в соответствии с Ежегодным Инструкции по составлению заявления для типа страховщика, о котором следует сообщать как о принятом Национальной ассоциацией уполномоченных по страхованию за год, в котором страховщик подает заявление;

  (c) Использовать принципы бухгалтерского учета таким образом, которая остается неизменной среди финансовых отчетов, представляемых каждый год, и что по существу идентичны:

  (1) Общепринятый бухгалтерский учет принципов, включая любые полезные или необходимые модификации или адаптации из них, которые были одобрены или приняты Комиссаром для типа страхование и виды страховщиков, о которых следует сообщать, и дополненные дополнительная информация, требуемая Комиссаром; или

  (2) Обязательные принципы бухгалтерского учета, как описан в Руководстве по практике и процедурам бухгалтерского учета , принятом Национальная ассоциация уполномоченных по страхованию, вступившая в силу с 1 января 2001 г. и с поправками, внесенными Национальной ассоциацией уполномоченных по страхованию. после этой даты; и

  (d) Представляется в электронном виде, если это требуется комиссар.

  4.  Уполномоченный передает в Национальная ассоциация уполномоченных по страхованию копия:

  (a) Вся информация, предоставленная зарегистрированной государством группы по удержанию рисков Комиссару в соответствии с подразделы 1 и 3; и

  (b) Любые изменения плана операции представлен Комиссару в соответствии с подразделом 2.

  (Добавлено в NRS к 2015 г., 3504; 2019 г., 1715)

  NRS 694C.392  Утвержденная государством группа по удержанию рисков: Совет директоров; аудит комитет.

  1.  Совет директоров риска Группа удержания должна иметь большинство независимых директоров. Если риск группа удержания — это группа удержания взаимного риска, поверенный — это требуется придерживаться тех же стандартов в отношении независимости работы и управление, возложенное на совет директоров группы удержания рисков или консультативный комитет подписчиков в соответствии с настоящим разделом, и, в той мере, в какой разрешено законодательством штата, поставщики услуг взаимного удержания риска группа должна заключить договор с группой по удержанию рисков, а не с доверенным лицом.

  2.  Ни один из директоров не может считаться независимым если совет директоров утвердительно не определит, что директор не имеет материальные отношения с группой удержания риска. Каждая группа удержания риска должна сообщать об этих определениях своему внутреннему регулирующему органу не реже одного раза в год. Для целей настоящего подраздела любое лицо, которое является прямым или косвенным владелец или подписчик в группе удержания рисков, или является должностным лицом, директором или сотрудник такого владельца или застрахованного лица, если только какая-либо другая должность такого должностное лицо, директор или сотрудник представляет собой материальные отношения, как задуман 15 У.SC 3901(a)(4)(E)(ii), считается независимым.

  3.  Срок любой материальной службы договор поставщика с группой удержания риска не должен превышать 5 лет. Любое такое контракт или его продление должны требовать одобрения большинства группы удержания независимых директоров. Совет директоров групп по удержанию рисков директора имеют право уволить любого поставщика услуг, аудита или актуарные контракты в любое время по причине после предоставления надлежащего уведомления, как определено в договоре. Договор с поставщиком услуг считается существенным, если сумма, подлежащая уплате за такой контракт, больше или равна 5 процентам годовой валовой страховой премии группы удержания риска или 2 процента ее излишек, в зависимости от того, что больше. Нет контракта с поставщиком услуг, который создает материальные отношения могут быть заключены, если группа удержания риска не уведомил Комиссара в письменной форме о своем намерении заключить такое транзакция не менее чем за 30 дней и Комиссар не отклонил ее в течение такого периода.Для целей настоящего подраздела:

  (a) Адвокат не включает защитника сохраняется группой по удержанию риска для защиты требований, если только сумма гонорары, уплачиваемые такому адвокату, создают материальные отношения.

  (b) Поставщик услуг включает, без ограничение, кэптив-менеджер, аудитор, бухгалтер, актуарий, инвестиции советник, юрист, управляющий генеральный андеррайтер или другое лицо, ответственное за андеррайтинг, определение ставок, сбор премий, корректировка и урегулирование претензий или подготовка финансовой отчетности.

  4.  Совет директоров должен принять письменная политика в плане работы, одобренная советом директоров, которая требует плата:

  (a) Убедиться, что все владельцы и страхователи группа по удержанию риска получает свидетельство о праве собственности;

  (b) Разработать набор стандартов корпоративного управления применимо к группе удержания риска;

  (c) Наблюдение за оценкой удержания риска управление группами, включая, помимо прочего, эффективность кэптивный менеджер, управляющий генеральный андеррайтер или другая сторона или стороны отвечает за андеррайтинг, определение ставок, сбор премии, корректировка или урегулирование претензий или подготовка финансовой отчетности;

  (d) Просмотреть и утвердить сумму к оплате все поставщики материальных услуг; и

  (e) Не реже одного раза в год проверять и утверждать:

  (1) Цели групп удержания риска и цели, относящиеся к вознаграждению должностных лиц и поставщиков услуг;

  (2) Офицеры и поставщики услуг производительность в свете этих целей и задач; и

  (3) Продолжение участия должностных лиц и поставщиков материальных услуг.

  5.  Группа удержания риска должна иметь комитет по аудиту, состоящий как минимум из трех независимых членов совета директоров. На борту член, не являющийся независимым, может участвовать в деятельности аудиторской комитета, если его пригласили члены, но не может быть членом такого комитета.

  6.  Комитет по аудиту, созданный в соответствии с к подразделу 5 должен иметь письменный устав, определяющий комитеты цель, которая должна включать, помимо прочего:

  (a) Оказание помощи совету директоров в надзор за:

  (1) Надежность финансовой отчетности;

  (2) Соответствие законодательным и нормативным требования; и

  (3) Квалификация, независимость и деятельность независимого аудитора и актуария;

  (b) Обсуждение годового проверенного финансового отчеты и квартальные финансовые отчеты с руководством;

  (c) Обсуждение годового проверенного финансового отчеты и, если это целесообразно, его ежеквартальные финансовые отчеты с его независимый аудитор;

  (d) Обсуждение политик в отношении риска оценка и управление рисками;

  (e) Собрания отдельно и периодически, либо непосредственно или через назначенного представителя комитета, руководство и независимые аудиторы;

  (f) Проверка с независимым аудитором любых проблемы или трудности аудита и реакция руководства;

  (g) Установление четких политик найма в отношении риска группа удержания в отношении найма сотрудников или бывших сотрудников независимый аудитор;

  (h) Требование к внешнему аудитору о ротации ведущий или координирующий партнер по аудиту, несущий основную ответственность за риск аудит групп удержания, а также партнер по аудиту, ответственный за проверку такой аудит, чтобы одно такое лицо не оказывало аудиторских услуг более более 5 финансовых лет подряд; и

  (i) Регулярная отчетность перед советом режиссеры.

  7.  Внутренний регулирующий орган может отказаться требование о создании комитета по аудиту, состоящего из независимого совета членов, если группа по удержанию риска может продемонстрировать регулирующий орган о том, что это невозможно сделать, и сам совет директоров в противном случае может достичь целей комитета по аудиту.

  8.  Совет директоров должен принять и раскрывать стандарты корпоративного управления, которые должны включать:

  (a) Процесс избрания директоров собственниками и страхователями;

  (б) Квалификационные стандарты;

  (c) Обязанности;

  (d) Доступ к управлению и, при необходимости и соответствующие независимые консультанты;

  (e) Компенсация;

  (f) Ориентация и повышение квалификации;

  (g) Политики и процедуры, которым необходимо следовать для преемственности управления; и

  (h) Политики и процедуры, которым необходимо следовать для ежегодной оценки деятельности правления.

  Как используется в настоящего подраздела, раскрытие означает предоставление информации посредством электронными или иными средствами, включая, помимо прочего, размещение таких информацию на интернет-сайте группы удержания рисков и предоставление такой информацию своим членам и страхователям по запросу.

  9.  Совет директоров должен принять и раскрыть кодекс делового поведения и этики для директоров, должностных лиц и сотрудников, которые должны включать, без ограничений:

  (а) Конфликты интересов;

  (b) Вопросы, охватываемые корпоративным возможности доктрины в штате постоянного проживания;

  (с) Конфиденциальность;

  (d) Добросовестность;

  (e) Защита и надлежащее использование активов группа удержания риска;

  (f) Соблюдение всех применимых законов, правил и правила; и

  (g) Требование сообщать о любых незаконных или неэтичное поведение, влияющее на работу группы удержания рисков.

  Доска должны незамедлительно раскрывать любые отказы от кодекса для директоров или исполнительных офицеры.

  10.  Независимый управляющий, президент или Главный исполнительный директор группы удержания рисков должен незамедлительно уведомить об этом национальному регулирующему органу, в письменной форме, если ему или ей станет известно о каком-либо существенном несоблюдение этого раздела.

  11.  Используется в этом разделе:

  (a) Совет директоров или правление означает руководящий орган группы удержания рисков, избираемый акционерами или членами устанавливать политику, избирать или назначать должностных лиц и комитеты и делать другие управляющие решения.

  (b) Директор означает физическое лицо, назначенное в статьях группы удержания риска или назначенных, избранных или назначен любым другим способом, именем или титулом для работы в совете.

  (c) Материальные отношения лица с группа удержания риска, включает, помимо прочего:

  (1) Квитанция за любой 12-месячный период компенсации или выплаты любого другого предмета стоимости таким лицом, членом ближайших родственников таких лиц или любой бизнес, с которым такое лицо связано аффилированным лицом из группы удержания рисков или консультантом или поставщиком услуг для группа удержания риска, которая+ больше или равна 5 процентам Группа удержания риска валовая подписанная премия за такой 12-месячный период или 2 месяца. процента своего излишка, в зависимости от того, что больше, измеряемого в конце любого финансовый квартал, приходящийся на такой 12-месячный период.Такое лицо или непосредственно член семьи такого лица не считается самостоятельным до 1 года после того, как его или ее компенсация или платеж из группы удержания риска падает ниже порога, установленного настоящим подпунктом.

  (2) Директор или ближайший родственник член директора, который связан или работает в профессиональном полномочия настоящего или бывшего внутреннего или внешнего аудитора риска Группа удержания не считается независимой до истечения 1 года после окончания аффилированных, трудовых или аудиторских отношений.

  (3) Директор или ближайший родственник директора, который работает исполнительным директором другой компании, где любая из групп по удержанию риска, в которой присутствуют руководители, работающие в этих компаниях совет директоров не считается независимым до истечения 1 года после окончание такой службы или трудовых отношений.

  (Добавлено в NRS к 2015 г., 3505)

  АДМИНИСТРАЦИЯ

  NRS 694C.400  Предоставление годового отчета о финансовом состоянии и аудите комиссар; положение, обозначающее форму; альтернативная дата подачи ежегодного отчет; штрафы за несоблюдение или предоставление ложных сведений.

  1.  Не позднее 1 марта каждого года кэптивный страховщик должен представить Уполномоченному отчет о своей финансовой условие. Кэптивный страховщик должен использовать общепринятые принципы бухгалтерского учета. и включать любые полезные или необходимые модификации или адаптации, которые были одобрены или приняты Уполномоченным по данному виду страхования и виды страховщиков, о которых следует сообщать, а также дополненные дополнительными информация, необходимая Комиссару.Если иное не предусмотрено настоящим секция, каждая ассоциация кэптивного страховщика, кэптивное страховое агентство, аренда кэптивный страховщик или спонсируемый кэптивный страховщик должен подать отчет по форме требует Комиссар. Каждая зарегистрированная штатом группа удержания рисков должна подать отчет в форме, требуемой NRS 680A.270. Комиссар должны принять правила, определяющие форму, в которой чистые кэптивные страховщики должен отчитаться.

  2.  Каждый кэптивный страховщик, кроме Государственная группа по удержанию рисков должна представить Уполномоченному в день или до 30 июня каждого года, годовой аудит по состоянию на 31 декабря предыдущего календарный год, подтвержденный дипломированным бухгалтером, не являющимся работник страховой компании.Годовой аудит, представляемый в соответствии с настоящим подразделом должны соответствовать требованиям, изложенным в нормативных актах, принятых Уполномоченного, которые регулируют такой ежегодный аудит, включая, помимо прочего, критерии продления и исключения.

  3.  Каждое государственное удержание рисков группа должна подать финансовый отчет в соответствии с NRS 680A.265.

  4.  Кэптивный страховщик может подать заявление в в письменной форме для получения разрешения на подачу годового отчета за финансовый год что соответствует финансовому году материнской компании чистого кэп-страховщик. Если указана альтернативная дата, годовой отчет не подлежит сдаче. позднее чем через 60 дней после окончания каждого такого финансового года.

  5.  Чистый кэптивный страховщик должен подать или до 1 марта каждого года формы, требуемые Уполномоченным по регулирование, чтобы предоставить достаточную информацию, чтобы поддержать свою налоговую декларацию премии, поданную в соответствии с NRS 694C.450.

  6.  Несостоятельность любого кэптивного страховщика без только по причине, находящейся вне разумного контроля кэптивного страховщика, для подачи годовой отчет о финансовом состоянии в соответствии с требованиями подраздела 1, его ежегодный аудит в соответствии с требованиями подраздела 2 или его финансовой отчетности в соответствии с требованиями подраздел 3 должен выплатить штраф в размере 100 долларов США за каждый день невыполнения обязательств кэптивной страховой компанией. подать отчет о финансовом состоянии, годовой аудит или финансовый заявление, но не более чем на общую сумму 3000 долларов США, подлежащих возмещению в название штата Невада Генеральным прокурором.

  7.  Любой директор, должностное лицо, агент или сотрудник кэптивной страховой компании, который подписывается, совершает или соглашается в совершении или публикация любого годового или иного отчета, требуемого законом, зная о том, что содержать какое-либо существенное утверждение, которое является ложным, виновен в грубом проступок.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3213; A 2007 г., 3330; 2011 г., 3393; 2013, 3373; 2017, 74; 2019, 1716)

  NRS 694C.410  Осмотр Комиссаром; Комиссар уполномочен получить профессиональные услуги; стоимость обследования.

  1.  Если иное не предусмотрено настоящим раздел, по крайней мере, один раз в 3 года, а также в такие другие периоды, как Комиссар определяет, что необходимо, Комиссар или назначенное им лицо Комиссар, должен посетить каждого кэптивного страховщика и тщательно проверить и изучить дела кэптивного страховщика, чтобы установить:

  (a) Финансовое состояние пленника страховщик;

  (b) Способность кэптивной страховой компании выполнять его обязательства; и

  (c) Выполнил ли кэптивный страховщик положения настоящей главы и правила, принятые в соответствии с ней.

  2.  По заявлению пленника страховщика, Комиссар может проводить посещения, требуемые в соответствии с подраздел 1 каждые 5 лет, если кэптивный страховщик проводит комплексную годовую аудитов:

  (a) Объем которых удовлетворяет комиссар; и

  (b) Проведенные независимым аудитором назначается Комиссаром.

  3.  Положения пунктов 1 и 2 не применяются к чисто кэптивному страховщику.Комиссар может провести проверка чистого кэптивного страховщика в любое разумное время для установления:

  (а) Финансовое состояние чистого пленника страховщик;

  (b) Способность чистого кэптивного страховщика выполнять свои обязательства; и

  (c) Выполнил ли чистый кэптивный страховщик с положениями настоящей главы и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ней.

  4.  Уполномоченный может заключить договор на получение юридические, финансовые и экспертные услуги за пределами Отдела для проведения экспертизу и дать рекомендации Уполномоченному. Стоимость экспертиза должна быть оплачена Комиссару кэптивной страховой компанией.

  5.  Положения NRS от 679B.230 до 679B.287 включительно применяются к экспертизы, проводимые в соответствии с настоящим разделом.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3213; A 2011 г., 3394)

  NRS 694C.415  Экзамены: Филиал кэптивной страховой компании; иностранный пленный страховщик.

  1.  Обследование пленника филиала страховщик в соответствии с NRS 694C.410 должен быть филиалом только деловые и филиальные операции, если кэптивный страховщик филиала ежегодно предоставляет Уполномоченному сертификат соответствия, или эквивалентная документация, выданная или поданная в лицензирующий орган юрисдикция, в которой образован филиал кэптивной страховой компании, и демонстрирует, к удовлетворению Комиссара, что он работает в в хорошем финансовом состоянии и в соответствии со всеми применимыми законами и правилами этой юрисдикции.

  2.  В качестве условия получения лицензии иностранец кэптивный страховщик должен уполномочить Комиссара изучить дела иностранный кэптивный страховщик в юрисдикции, в которой находится иностранный кэптивный страховщик сформировался.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2151)

  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

  NRS 694C.450  Налоги на премии; внесение части налогов на счет Регулирование и надзор за кэптивными страховщиками; депозит остатка налогов в государственный общий фонд.

  1.  Если иное не предусмотрено настоящим раздела, кэптивный страховщик уплачивает Отделу не позднее 1 марта каждый год налог в размере:

  (a) Две пятых 1 процента на первый 20 000 000 долларов чистых прямых премий;

  (b) Одна пятая часть 1 процента на следующий 20 000 000 долларов чистых прямых премий; и

  (c) Семьдесят пять тысячных 1 процента на каждую дополнительный доллар своих чистых прямых премий.

  2.  Если иное не предусмотрено настоящим раздела, кэптивный страховщик уплачивает Отделу не позднее 1 марта каждый год налог в размере:

  (а) Двести двадцать пять тысячных от 1 процент на первые 20 000 000 долларов дохода от принятых премий по перестрахованию;

  (b) Сто пятьдесят тысячных 1 процента на следующие 20 000 000 долларов дохода от принятых премий по перестрахованию; и

  (c) Двадцать пять тысячных 1 процента на каждый дополнительный доллар дохода от принятых перестраховочных премий.

  Налог на премии по перестрахованию в соответствии с настоящим подразделом не должны взиматься с премий за риски или части рисков, которые подлежат налогообложению на прямой основе в соответствии с подразделом 1. Кэптивный страховщик не обязан платить какие-либо налог на перестраховочную премию в соответствии с настоящим подразделом на доходы, связанные с получение активов кэптивным страховщиком в обмен на принятие убытков резервы и другие обязательства другого страховщика, находящегося под общим собственности и контроля с кэптивным страховщиком, если сделка является частью план прекращения деятельности другого страховщика и намерение сторонами сделки является возобновление или поддержание такого бизнеса с кэп-страховщик.

  3.  Если сумма налогов, подлежащих уплате кэптивная страховая компания, рассчитанная в соответствии с подразделами 1 и 2, составляет менее 5000 долларов США. в любой данный год кэптивный страховщик должен уплатить налог в размере 5000 долларов за этот год. Максимальный совокупный налог за любой год не должен превышать 175 000 долларов США. Максимальная совокупность налог, уплачиваемый спонсируемым кэптивным страховщиком, применяется только к каждому защищенному ячейке и не распространяется на спонсируемого кэптивного страховщика в целом.

  4.  Два или более кэптивных страховых общая собственность и контроль должны облагаться налогом, как если бы они были единственным пленником страховщик.

  5.  Несмотря на какой-либо конкретный закон о иное, и если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налог предусмотренные настоящей статьей, составляют все налоги, взимаемые в соответствии с законам этого штата от кэптивного страховщика, и никаких оккупационных налогов или других налоги могут взиматься или взиматься с кэптивной страховой компании настоящим Штатом или любым графство, город или муниципалитет в пределах этого штата, за исключением налогов, взимаемых в соответствии с главой 363A, 363B или 363C NRS и адвалорными налогами на недвижимое или движимое имущество, находящееся в этом государстве, используемое для производства доход кэптивной страховой компании.

  6.  Двадцать пять процентов доходов взимаемый с налога, взимаемого в соответствии с настоящим разделом, должен быть депонирован в государственному казначею для зачисления на счет для регулирования и Надзор за кэптивными страховщиками, созданными в соответствии с НСП 694С.460. Остальные 75 процентов собранных доходов должны быть хранится у государственного казначея для зачисления в государственный общий фонд.

  7.  Кэптивный страховщик, выдавший лицензии в соответствии с настоящей главой после 1 июля 2003 года имеет право на получение невозмещаемый кредит в размере 5000 долларов США, применяемый в отношении совокупных налогов, причитающихся с кэптивного страховщика в течение первого года, в течение которого кэптивный страховщик несет какие-либо ответственность за уплату налогов в соответствии с настоящей статьей.Кэптивный страховщик имеет право на безвозвратный кредит в соответствии с настоящим разделом не более один раз после первоначальной лицензии кэптивного страховщика в соответствии с настоящей главой.

  8.  Как указано в данном разделе, если в противном случае контекст требует:

  (a) Общая собственность и средства управления:

  (1) В случае страховщика акций прямое или косвенное владение 80 или более процентами непогашенных голосов акции двух или более корпораций одним и тем же участником или участниками.

  (2) В случае взаимного страховщика прямое или косвенное владение 80 или более процентами излишков и право голоса двух или более корпораций, принадлежащее одному и тому же члену или членам.

  (b) Чистые прямые премии означают прямые премии собранные или заключенные по полисам или договорам страхования, подписанным кэптивному страховщику в течение предыдущего календарного года за вычетом сумм, выплаченных страхователям в качестве возвратных премий, включая дивиденды по непоглощенным премиям или премиальные депозиты возвращаются или зачисляются страхователям.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3215; A 2003 г., 3332; 2003 г., 20-я специальная сессия, 228; 2005, 2156; 2015, 2952)

  NRS 694C. 455  Налог на премии филиала кэптивной страховой компании. Налог, требуемый в соответствии с NRS 694C.450, применяется только к филиалу отраслевой кэптивный страховщик.

  (добавлен в NRS к 2005 г., 2151)

  NRS 694C.460  Учетная запись по регулированию и надзору за кэптивными страховщиками: Творчество; депозиты; трансферты агентству экономического развития; административные расходы; перечисления в Государственный общий фонд; ордера государства Контролер по поступлениям на счет.

  1.  Настоящим создается Фонд Управление страхованием и правоприменение, созданное NRS 680C.100, учетная запись для Регулирование и надзор за кэптивными страховщиками. Деньги на счету должны быть используется только для выполнения положений настоящей главы или для любой другой цели разрешено Законодательным собранием. Если иное не предусмотрено в NRS 680C.110 и 694C.450, все сборы и взносы, полученные Комиссар или отдел в соответствии с настоящей главой должны быть зачислены в Счет. Не более 2 процентов налога, собранного и депонированного в Учетная запись в соответствии с NRS 694C.450 может, после заявление Отдела или агентства экономического развития и с одобрение Временного финансового комитета будет передано агентству по экономического развития, которое будет использоваться этим агентством для продвижения отрасли кэптивное страхование в этом штате.

  2.  Если иное не предусмотрено настоящим раздел, все платежи со Счета на содержание персонала и сопутствующие расходы, включая услуги по контракту, по мере необходимости, должны быть выплачивается из государственного казначейства только по ордерам, выданным государством Контролер, после получения надлежащей документации об оказанных услугах и понесенные расходы.

  3.  В конце каждого финансового года часть остатка на счете, превышающая 500 000 долларов США, должна быть переведены в Государственный общий фонд.

  4.  Контролер штата может ожидать квитанции на счет и выдавать ордера на их основе.

  (Добавлено в NRS в 1999 г., 3217; A 2005 г., 2158; 2009 г., 1814; 2010 г., 26-я специальная сессия, 25; 2011, 982)

  Почему желательна совершенная конкуренция

  6.7 Почему желательна совершенная конкуренция

  На простом рынке в условиях совершенной конкуренции равновесие достигается при таком количестве и цене, при которых предельные издержки на привлечение еще одной единицы товара от одного поставщика равны наибольшей цене, которая привлечет покупку еще одной единицы товара у покупателя.При равновесной цене некоторые покупатели получают своего рода выгоду, потому что они были бы готовы купить по крайней мере несколько единиц, даже если бы цена была несколько выше. Тот факт, что кривые рыночного спроса имеют нисходящий, а не совершенно плоский характер, отражает готовность покупателей совершать покупки по более высоким ценам.

  По крайней мере теоретически, мы могли бы представить, что все единицы, которые были бы куплены по равновесной цене, и использование положения каждой покупки единицы на кривой спроса для определения максимальной суммы, которую покупатель был бы готов заплатить за эту покупку. Блок.Разница между суммой, которую покупатель заплатил бы за единицу товара, и более низкой равновесной ценой, которую он фактически заплатил, составляет своего рода излишек, который достается покупателю. Если бы мы определили этот излишек для каждого купленного предмета и накопили излишек, мы получили бы величину, называемую излишком потребителя. Разница между тем, что потребители заплатили бы за единицу товара или услуги, и более низкой равновесной ценой, которую они фактически платят; площадь под кривой спроса опускается до горизонтальной линии, соответствующей рыночной равновесной цене.. Используя график кривой спроса, мы можем рассматривать потребительский излишек как площадь под кривой спроса до горизонтальной линии, соответствующей взимаемой цене, как показано на рисунке 6.11 «График рыночного спроса и рыночного предложения, показывающий потребительский излишек Излишек производителя, когда рынок находится в равновесии совершенной конкуренции».

  Со стороны поставщика также существует вероятность своего рода излишка. Поскольку кривые рыночного предложения обычно имеют восходящий наклон, некоторые продавцы были бы готовы продать товар, даже если бы цена была ниже, поскольку предельные издержки товара были ниже рыночной цены, а в условиях совершенной конкуренции производитель будет всегда продавайте другой товар, если цена по крайней мере равна предельным издержкам.Если бы, как и прежде, мы оценили каждый проданный товар с точки зрения его предельных издержек, вычислили разницу между ценой и предельными издержками, а затем аккумулировали эти различия, то сумма была бы величиной, называемой излишком производителя. предельные издержки продавцов или совокупная экономическая прибыль всех продавцов в краткосрочном периоде; площадь над кривой предложения до горизонтальной линии, соответствующей рыночной равновесной цене..

  Рис. 6.11 График кривых рыночного спроса и рыночного предложения, показывающий излишек потребителя и излишек производителя, когда рынок находится в равновесии совершенной конкуренции

  Излишек производителя отражает совокупную экономическую прибыль всех продавцов в краткосрочном периоде. Для графика кривой предложения излишек производителя соответствует области над кривой предложения до горизонтальной линии по рыночной цене, как показано на рисунке 6.11 «График кривых рыночного спроса и рыночного предложения, показывающих излишек потребителя и производителя». Излишек, когда рынок находится в равновесии совершенной конкуренции».

  Излишек потребителя будет увеличиваться по мере снижения цены (при условии, что продавцы готовы поставлять на уровне кривой спроса), а излишек производителя будет увеличиваться по мере повышения цен (при условии, что покупатели готовы приобрести дополнительное количество при движении вверх по кривой). кривая предложения). Если бы мы задали вопрос, при какой цене сумма излишка потребителя и излишка производителя была бы наибольшей, то ответ был бы при равновесной цене, когда кривая спроса и кривая предложения пересекаются.Сумма излишка потребителя и излишка производителя, которая максимальна, когда рынок находится в равновесии, и меньше своего максимального значения, когда имеют место безвозвратные потери.

  Чтобы подтвердить это утверждение, предположим, что продавцы решили поднять цену выше равновесной цены. Поскольку потребители будут покупать меньше товаров, количество, которое они могут продать, определяется кривой спроса. Новый излишек производителя, как показано на рис. 6.12 «Изменение излишка потребителя и излишка производителя, когда продавцы повышают цену выше равновесной цены», может быть выше, чем излишек производителя при равновесной цене, но излишек потребителя будет явно ниже.Таким образом, любое увеличение излишка производителя происходит за счет того, что было излишком потребителя. Однако на рис. 6.12 «Изменение излишка потребителя и излишка производителя, когда продавцы повышают цену выше равновесной цены» есть треугольная область между кривой спроса и предложения и справа от нового уровня количества, которая представляет собой прежний излишек, который больше не существует. больше достается либо потребителям, либо производителям. Экономисты называют этот упущенный излишек безвозвратной потерей — бывшим излишком, который больше не достается ни потребителям, ни производителям. .

  Если бы цена была ниже равновесной, мы столкнулись бы с ситуацией, когда излишек производителя уменьшается, и в лучшем случае только часть этого уменьшения переходит к потребителям. Остальная часть потерянного излишка производителя снова является безвозвратным убытком, как показано на рис. 6.13 «Изменение излишка потребителя и излишка производителя, когда покупатели снижают цену ниже равновесной цены».

  Важным моментом является то, что изменение цены хуже, чем просто перемещение излишка от потребителей к производителям или наоборот.Если бы вся сумма излишка потребителя и излишка производителя могла расти по разным ценам, можно было бы утверждать, что правительство могло бы использовать налог, чтобы взять часть излишка, полученного одной группой, и перераспределить его другой стороне, чтобы все также были в выигрыше. выключено или лучше выключено. К сожалению, из-за безвозвратных убытков выигрыш одной из двух сторон не компенсирует потери другой стороны. Таким образом, точка равновесия — это не только цена и количество, при которых у нас есть соответствие между кривой спроса и кривой предложения, но также и точка, в которой реализуется наибольший коллективный излишек.

  Рисунок 6.12 Изменение излишка потребителя и излишка производителя, когда продавцы повышают цену выше равновесной цены

  Обратите внимание на создание безвозвратных убытков, которые ранее были частью либо потребительского излишка, либо излишка производителя, когда рынок функционировал в условиях равновесия совершенной конкуренции.

  Рисунок 6.13 Изменение излишка потребителя и излишка производителя, когда покупатели снижают цену ниже равновесной цены

  Обратите внимание на создание безвозвратных убытков, которые ранее были частью либо потребительского излишка, либо излишка производителя, когда рынок функционировал в условиях равновесия совершенной конкуренции.

  .

  Похожие записи

  Вам будет интересно

  Деньги для бизнеса где взять: Где ИП взять деньги на бизнес?

  Как можно получить больничный: Все, что нужно знать про больничный лист / Управление социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска

  Добавить комментарий

  Комментарий добавить легко